ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (w skrócie SITMN), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych, a także z współpracujących z tą branżą uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych i usługowych oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczonych do tego przemysłu lub działających na jego rzecz.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30 listopada 2004r, jest kontynuatorem Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH. Zrzesza wybitnych specjalistów, ekspertów i naukowców różnych dziedzin nauki, głównie z obszaru inżynierii produkcji i przetwórstwa metali. Nadrzędnym statutowym celem SITMN jest działanie na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw branży metali nieżelaznych, niezależnie od uwarunkowań i ich statusu właścicielskiego. Wypełniając statutowe cele inspiruje i wspomaga działania na rzecz konsolidacji przedsiębiorstw metali nieżelaznych oraz jednostek naukowo-badawczych i uczelni. Dba o to, aby organizowane konferencje i spotkania były nośnikiem informacji o najnowszych dokonaniach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych. Stwarza warunki do integracji kadry inżynieryjno-technicznej, naukowej i ekonomicznej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach i zrzeszonej w SITMN.

Zapoznaj się z historią SITMN.
Deklaracja Członka Wspierającego 
Statut
Deklaracja Członka SITMN

ZARZĄD SITMN

1.

Prezes Zarządu

Zbigniew Śmieszek

2.

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gostyński

3.

Wiceprezes Zarządu

Wacław Muzykiewicz

4.

Wiceprezes Zarządu

Leszek Stencel

5.

Sekretarz/ Skarbnik Zarządu

Jolanta Łasicka

6.

Członek Zarządu

Jan Antczak

7.

Członek Zarządu

Andrzej Chmielarz

8.

Członek Zarządu

Stanisław Pietrzyk

9.

Członek Zarządu

Dariusz Rutecki

10.

Członek Zarządu

Krzysztof WilkZarząd SITMNGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1.

Przewodnicząca

Beata Cwolek

2.

Członek

Danuta Góra

3.

Członek

Barbara Juszczyk

4.

Członek

Jan Wolny

5.

Członek

Izabela ZielińskaGłówna Komisja Rewizyjna


BIURO ZARZĄDU

 sitmn@sitmn.pl

      telefon
1. Maria Grzesik Dyrektor Biura 32 238 05 60, 509 210 251
2. Małgorzata Ksoll   32 238 04 60

199 KNT

22 maja 2019, środa
Karpacz
199 KNT
Jubileusz 65- lecia Huty Miedzi "Legnica"
Karpacz, 22-24 maja 2019r

Konferencja Inauguracyjna

20 marca 2019, środa
Kraków
Nowa edycja konferencji pod ogólnym tytułem:

KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ REINDUSTRIALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI


Konferencja Inauguracyjna pt.

NOWE ROZWIĄZANIA, POSTĘPY I WYZWANIA
W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM METALI NIEŻELAZNYCH,

198 KNT

25 lutego 2019, poniedziałek
Jubileusz

Jubileusz 65 - lecia SITMN
i Jubileusz 60- lecia pracy zawodowej
Pana profesora Zbigniewa Śmieszka
dla nauki , przemysłu i hutniczej Społeczności metali nieżelaznych

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.