ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (w skrócie SITMN), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych, a także z współpracujących z tą branżą uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych i usługowych oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczonych do tego przemysłu lub działających na jego rzecz.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30 listopada 2004r, jest kontynuatorem Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH. Zrzesza wybitnych specjalistów, ekspertów i naukowców różnych dziedzin nauki, głównie z obszaru inżynierii produkcji i przetwórstwa metali. Nadrzędnym statutowym celem SITMN jest działanie na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw branży metali nieżelaznych, niezależnie od uwarunkowań i ich statusu właścicielskiego. Wypełniając statutowe cele inspiruje i wspomaga działania na rzecz konsolidacji przedsiębiorstw metali nieżelaznych oraz jednostek naukowo-badawczych i uczelni. Dba o to, aby organizowane konferencje i spotkania były nośnikiem informacji o najnowszych dokonaniach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych. Stwarza warunki do integracji kadry inżynieryjno-technicznej, naukowej i ekonomicznej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach i zrzeszonej w SITMN.

Zapoznaj się z historią SITMN.
Deklaracja Członka Wspierającego 
Statut
Deklaracja Członka SITMN

ZARZĄD SITMN

1.

Prezes Zarządu

Zbigniew Śmieszek

2.

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gostyński

3.

Wiceprezes Zarządu

Wacław Muzykiewicz

4.

Wiceprezes Zarządu

Leszek Stencel

5.

Sekretarz/ Skarbnik Zarządu

Jolanta Łasicka

6.

Członek Zarządu

Jan Antczak

7.

Członek Zarządu

Andrzej Chmielarz

8.

Członek Zarządu

Stanisław Pietrzyk

9.

Członek Zarządu

Dariusz Rutecki

10.

Członek Zarządu

Krzysztof WilkZarząd SITMNGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1.

Przewodnicząca

Beata Cwolek

2.

Członek

Danuta Góra

3.

Członek

Barbara Juszczyk

4.

Członek

Jan Wolny

5.

Członek

Izabela ZielińskaGłówna Komisja Rewizyjna


BIURO ZARZĄDU

 sitmn@sitmn.pl

      telefon
1. Maria Grzesik Dyrektor Biura 32 238 05 60, 509 210 251
2. Małgorzata Ksoll   32 238 04 60

Gospodarka obiegu zamkniętego

26 lutego 2020, środa
Kraków
"Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle metali nieżelaznych"
                                       Kraków, 26-28 luty 2020r

Seminarium- Przemysł 4.0 na przykładzie hutnictwa miedzi

23 stycznia 2020, czwartek
Gliwice, Hotel "Argrntum"
 23.01.2020 Seminarium
na temat przemysłu 4.0 na przykładzie hutnictwa miedzi

201 KNT

14 listopada 2019, czwartek
Katowice
201 Kwartalna Konferencja Naukowo Techniczna
„155 lat Metalurgii Ołowiu”
Jubileusz 70-lecia urodzin Prezesa Andrzeja Łatki

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.