ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (w skrócie SITMN), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych, a także z współpracujących z tą branżą uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych i usługowych oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczonych do tego przemysłu lub działających na jego rzecz.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30 listopada 2004r, jest kontynuatorem Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH. Zrzesza wybitnych specjalistów, ekspertów i naukowców różnych dziedzin nauki, głównie z obszaru inżynierii produkcji i przetwórstwa metali. Nadrzędnym statutowym celem SITMN jest działanie na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw branży metali nieżelaznych, niezależnie od uwarunkowań i ich statusu właścicielskiego. Wypełniając statutowe cele inspiruje i wspomaga działania na rzecz konsolidacji przedsiębiorstw metali nieżelaznych oraz jednostek naukowo-badawczych i uczelni. Dba o to, aby organizowane konferencje i spotkania były nośnikiem informacji o najnowszych dokonaniach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych. Stwarza warunki do integracji kadry inżynieryjno-technicznej, naukowej i ekonomicznej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach i zrzeszonej w SITMN.

Zapoznaj się z historią SITMN.
Deklaracja Członka Wspierającego 
Statut
Deklaracja Członka SITMN

ZARZĄD SITMN


Prezes Zarządu - Barbara Juszczyk
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

 

Menager i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem.
Od 21.02.2019 roku pełni funkcję Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Doktor nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach).
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Wiceprezes Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Rad Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członek zespołu powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. Rozwoju przetwórstwa miedzi w Polsce, Członek Zespołu Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Członek Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych IATI  Autostrada Technologii i Innowacji, Członek Komitetu miedziowego Stowarzyszenia Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e. V. (GDMB).
Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz współtwórca Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego.Wiceprezes Zarządu - Przemysław Wiśniewski
Dyrektor KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi "Głogów"

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku: Mechanika Budowy Maszyn, specjalność: Termoenergetyka. Ukończył Program Executive MBA in Innovation Management organizowany przez Stanford Research Institute International i Queen Hedvig Academy oraz uczestnik Executive MBA UEP
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Od 2004 roku związany z Hutą Miedzi Głogów. Karierę rozpoczynał od stanowiska specjalisty ds. gospodarki cieplnej w Dziale Głównego Energetyka. Po dwóch latach awansował na kierownika Oddziału Kotła Odzysknicowego. Następnie pełnił funkcję Głównego Energetyka, a w 2017 r. został mianowany Dyrektorem ds. Technicznych. Od 2019 roku piastuje stanowisko Dyrektora Naczelnego Huty Miedzi Głogów – obecnie jednej z największych i najnowocześniejszych hut miedzi na świecie. Aktywnie uczestniczy w procesie modernizacji HMG, nadzorując rozwój ciągów technologicznych i procesów inwestycyjnych. Od 2022 roku w SITMN przy Hucie Miedzi Głogów pełni rolę Prezesa Koła.Wiceprezes Zarządu - Leszek Stencel
Dyrektor Huty, Naczelny Inżynier Huty ZGH "Bolesław" S.A.

Urodzony : Olkusz, 12.05.1959
Ukończył w 1979 Technikum Mechaniczne w Olkuszu; 1985 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - mgr inż. metalurg, ze spec. odlewnictwo metali nieżelaznych (, praca dyplomowa z wyróżnieniem „Nowe topniki do stopów cynku” - opatentowana i wdrożona w hucie);

 1999 egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa;
2001 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie controlingu;
 2019 szkolenie „Rola kadry kierowniczej w systemie zarządzania środowiskiem” 
Praca zawodowa: od 09.1985 Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie,

02.01. 1986 powołany do służby wojskowej Podchorąży,
kolejne stanowiska: w ZGH Bolesław po odbyciu służby
1986 - 1990 Mistrz Zmianowy Wydziału Elektrolizy Cynku,
1990 - 1994 kierownik oddziału Hali Wanien w roku

1994 pełnił funkcję z-ca kierownika działu Hali Wanien i Odlewni, kierownik wydziału Prażalni i Fabryki Kwasu Siarkowego, główny specjalista do spraw elektrolizy cynku,
1995 - 2009 kierownik Wydziału Elektrolizy Cynku,2009-2014 Naczelny Inżynier Huty,
od 2015 Dyrektor Huty, Naczelny Inżynier Huty
W latach 1999r do 2020 r członek Rady Nadzorczej ZGH Bolesław. 
 Autor kilkunastu patentów związanych z technologią w hutnictwie wdrożonych w ZGH Bolesław -m.in.:

"Stop cynku i sposób jego wytwarzania - P.344704", "Sposób wytwarzania cynku czystego na drodze hydrometalurgicznej oraz układ urządzeń do wytwarzania cynku elektrolitycznego P.347041", Sposób produkcji koncentratu kolektywnego Zn-Pb o podwyższonej zawartości srebra w procesie flotacji szlamów cynkowych", "Sposób usuwania ołowiu i chloru z wtórnych surowców cynkowych kierowanych do przerobu w piecach przewałowych PT 210407"," Method of obtaining Zink suplphate solution for electrowinning of Zinc from selected Waelz oxide of hydroetallurgical properties, klasyfikacja międzynarodowa C 01G9/06", w sumie 18 patentów - współtwórca 

Odznaczenia: złoty medal Za Długoletnią Służbę, Zasłużony Pracownik dla ZGH Bolesław i Huty.
szczęśliwy małżonek, ojciec i dziadek;
Hobby język angielski , piłka nożna, tenis ziemny, gra na giełdzie GPW 
Działalność społeczna: 
2002 - 2006 radny Rady Gminy Bolesław, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i przewodniczący Komisji Ekonomicznej; 2006 - 2014 podwójnie wybrany z dwóch gmin Bukowno, Bolesław do Rady Powiatu Olkuskiego, przewodniczący Komisji Budżetowej 
Członek i założyciel w ZGH Bolesław Związku Zawodowego KADRA
Od  1996 r członek również NSZZ Solidarność
: od 2006 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Założyciel i prezes koła SITMN w ZGH Bolesław do nadal.  od 2010 wiceprezes zarządu krajowego; jednocześnie należy podkreślić, że nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej .
 Działalność w SITMN, integrowanie kadry kierowniczej huty, organizacja dokształcania, Dnia Hutnika, spotkań i wyjazdów integracyjnych 
Posiada odznaczenia i statuetki  SITMN 


Sekretarz Zarządu - Agata Pierwoła
"Orzeł Biały" S.A.
Skarbnik Zarządu - Dariusz Rutecki
Kierownik Odlewni Aluminium w GRANGES Konin

Manager, który od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą metali nieżelaznych. Od 01.10.2016 roku pełni funkcję Kierownika Odlewni Aluminium w Granges Konin. Wcześniej przez 12 lat kierował zespołem technologicznym Wydziału Walcowni w  Impexmetal – Aluminium Konin.

Absolwent Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Prezes Koła SITMN przy Granges Konin. Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Członek Rady FSNT NOT w Koninie.Członek Zarządu - Jan Antczak
Kierownik Wydziału Pieców Szybowych 
KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi "Legnica"

 

Absolwent AGH Wydziału Odlewnictwa – 1985rok
 Pracownik KGHM Polska Miedź S.A. od 05.05.1986r.
Po krótkim okresie stażu i pracy na stanowisku mistrza zmianowego w Oddziale Pieców Anodowych, od X.1987roku na różnych stanowiskach kierowniczych w obszarze produkcji HML.
Od 01.08.2020 Kierownik Wydziału Pieców Szybowych.
W Zarządzie Koła SITMN przy HML od powstania SITMN w 2004 roku.
W poprzedniej kadencji w latach 2017-2022 Prezes Koła SITMN przy HML i członek Zarządu Głównego SITMN.


Członek Zarządu - Łukasz Piełka
Kierownik Wydziału Pieca Szybowego

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej na Wydziale Metali Nieżelaznych w Krakowie na kierunku Metalurgia Metali Nieżelaznych. W roku 2006 uzyskał tytuł inżyniera metalurga.
Od 1998 roku na stałe związany z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Swoją pracę zawodową rozpoczął  od stanowiska w Wydziale Transportu. Następnie kolejno pracował na  Wydziału Pieca Szybowego - Oddziału Rektyfikacji Cynku, jako kierownik Rektyfikacji cynku, zastępcy kierownika Wydziału Pieca Szybowego oraz  kierownika Wydziału Pieca Szybowego, którą to funkcję pełni nadal. Wyzwaniem, a zarazem głównym osiągnieciem jako kierownika Wydziału Pieca Szybowego była i jest nadal ciągła optymalizacja pracy pieca szybowego oraz rektyfikacji cynku.
W roku 2017 został wybrany na Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników przy „Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., którą to funkcję pełni nadal.  
Za swoje osiągnięcia zawodowe oraz długoletnią służbę na rzecz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. otrzymał w 2019 roku medal srebrny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Swoją działalność zawodową oraz doświadczenie z zakresu metalurgii metali nieżelaznych  połączył z działalnością na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.


Członek Zarządu - Stanisław Pietrzyk
Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Metali Nieżelaznych

Wykształcenie: Ukończył studia na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie- specjalność metalurgia metali nieżelaznych. Pracę doktorską   obronił w roku 1999,  a  w roku 2009 uzyskał stopień dr habilitowanego na tym samym wydziale.
Kariera naukowa i zawodowa: 1995-1999 - asystent,  1999-2009 -adiunkt, 2009-2012 - dr habilitowany,   od 2012- profesor nadzwyczajny  na Wydziale Matali Nieżelaznych. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję kierownika Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych Kierował 22 osobowym  zespołem piro i hydrometalurgów ( w tym jeden profesor zwyczajny,  5-ciu profesorów nadzwyczajnych i 2-ch  dr  habilitowanych). Posiada   blisko 40 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych o charakterze podstawowym i realizowaniu prac R&D  dla przemysłu w dziedzinie  piro i hydrometalurgii metalurgii metali nieżelaznych i recyklingu.
Staże zagraniczne:W latach  1995-2010 przebywał 13 razy ( w tym  na jednym rocznym i  na 12-tu  głównie 2-3 miesięcznych) zagranicznych  stażach  naukowych –w Norwegian Institute of Technology (NTH)  i Norwegian University of Science and  Technology (NTNU) w Trondheim/ Norwegia,  gdzie prowadził badania z elektrochemii soli stopionych i  metalurgii metali lekkich- elektroliza aluminium.   
Promotorstwo: Był  promotorem  3 obronionych  doktoratów (dwa  obronione z wyróżnieniem)   i aktualnie jest  promotorem 5 otwartych  przewodów doktorskich.   Był  promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich.
Dorobek publikacyjny: Jest autorem dwóch monografii i współautorem 157  publikacji w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych (10 z listy filadelfijskiej), 13 rozdziałów w monografiach,  90 referatów prezentowanych na konferencjach zagranicznych i  krajowych z dziedziny pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych metod  ekstrakcji, rafinacji i recyklingu metali nieżelaznych.  Jest   autorem i współautorem  5 patentów, oraz   ponad 90  prac naukowo-badawczych i  badawczo rozwojowych ( w tym 45 samodzielnych) z dziedziny metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych oraz  elektrochemii soli stopionych i żużli.   Zrealizował  5 grantów międzynarodowych i 7 krajowych.

Skład Zarządu

1.

Prezes Zarządu

Barbara Juszczyk

2.

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Wiśniewski

3.

Wiceprezes Zarządu

Leszek Stencel

4.

Sekretarz Zarządu

Agata Pierwoła

5.

Skarbnik Zarządu

Dariusz Rutecki

6.

Członek Zarządu

Jan Antczak

7.

Członek Zarządu

Łukasz Piełka

8.

Członek Zarządu

Stanisław PietrzykGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1.

    Przewodnicząca    

Beata Cwolek

2.

Członek

Danuta Góra

3.

Członek

Jan Wolny

4.

Członek

Paweł Kowalczyk

 


BIURO ZARZĄDU

 sitmn@sitmn.pl

      telefon
1. Maria Grzesik Dyrektor Biura 32 238 05 60, 509 210 251
2. Małgorzata Ksoll   32 238 04 60

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

20 maja 2024, poniedziałek
Kraków
GOZ 2024

IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’24).

18 listopada 2024, poniedziałek
CETEF24
CETEF'24

Konferencja

22 listopada 2023, środa
Wrocław
Międzynarodowa Konferencja
"Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych"

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.