ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

Konferencja Inauguracyjna

Nowa edycja konferencji pod ogólnym tytułem:

KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ REINDUSTRIALIZACJI
POLSKIEJ GOSPODARKI

Konferencja Inauguracyjna pt.

NOWE ROZWIĄZANIA, POSTĘPY I WYZWANIA
W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM METALI NIEŻELAZNYCH

Kraków, 20-22 marca 2019r

Hotel Novotel Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5
 

Relacja "Magazyn Hutniczy "część 1
Relacja " Magazyn Hutniczy" część 2

PROGRAM KONFERENCJI

Środa 20 marca

Obiad – 1300

Sesja plenarna 1430 – 1600

1. Otwarcie konferencji - Tadeusz Knych, Zbigniew Śmieszek, Paweł Zięba
2. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
4. Wystąpienie przedstawiciela NCBiR
5. Kierunki badań Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie przetwórstwa metali - T. Knych
6. Kierunki badań Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie przetwórstwa metali W. Głuchowski
7. Kierunki badań Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - P. Zięba

Przerwa kawowa 1600-1630

Sesja I - Referaty wprowadzające 1630 – 1830

1. Wyzwania w przetwórstwie metali nieżelaznych w Polsce
    J. Zasadziński, AGH-WMN, B. Juszczyk, IMN
2. Narodowe Centrum Badań i Aplikacji materiałów dla elektroenergetyki T. Knych, AGH -WMN
3. Tematyka przetwórstwa metali nieżelaznych w programach UE Horyzont 2020 i Horyzont 
    Europa, Krajowy Punkt Kontaktowy
4. Przemysł 4.0 w przetwórstwie metali nieżelaznych, M. Benna, VIX AUTOMATION
    M. Woch - IMN
5. Nowoczesny system podwieszeń na bazie stopów metali nieżelaznych dedykowany do kolejowych 
   sieci trakcyjnych - od pomysłu do wdrożenia P. Kwaśniewski, AGH - WMN
6. Prace nad konstrukcją polskiego sztucznego serca, R. Major IMIM PAN

Kolacja w hotelu – godz.1830
Piwnica pod baranami – Rynek Główny – 2030

Czwartek 21 marca

Sesja II 900 – 1300

1. Nowoczesne systemy wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej OZE
    A. Mamala, AGH - WMN
2. Technologie elektrochemicznego magazynowania energii w aspekcie wyzwań gospodarki przyszłości, M. Walkowiak, IMN-CLAIO
3. Niskostratne systemy przesyłu energii elektrycznej, B. Smyrak, AGH-WMN
4. Ciekłofazowe metody wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej,
    J. Kulasa, IMN

Przerwa kawowa 1020-1040

5. Badania inżynierskie w obszarze biomateriałów i inżynierii stomatologicznej, M. Adamiak,
     Pol. Śląska
6. Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały - Powierzchnie dotykowe - Aplikacje M. Walkowicz 
    AGH-WMN,
7. Funkcjonalne, aktywne biologicznie powłoki oraz materiały o własnościach biobójczych na bazie
    miedzi, A. Hryniszyn-Kula, IMN
8. Mikrostruktura i właściwości materiałów odkształcanych w złożonych ścieżkach deformacji do
    zastosowań biomedycznych, M. Bieda IMiM PAN

Przerwa kawowa 1140-1200

9. Stan nanotechnologii w polskiej gospodarce, J. Mizera Pol. Warszawska
10. Materiały i nanomateriały magnetycznie miękkie do zastosowań w energoelektronice,
     A. Kolano-Burian, IMN
11. Nanokompozyty na osnowie stopów magnezu otrzymywane technologią odlewania tiksotropowego,
     Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzyńska, IMIM PAN

Obiad 1300 – 1430

Sesja III 1430 – 1815

1. Mikrostruktura i właściwości kompozytów na osnowie aluminium odlewanych in situ
    wzmacnianych nanocząstkami TiC, W. Maziarz, IMIM PAN
2. Nowe perspektywy metalurgii proszków, A. Wrona, IMN
3. Platerowanie z wykorzystaniem energii wybuchu - zjawiska obserwowane w strefie połączeń,
   J. Wojewoda-Budka, IMIM PAN

Przerwa kawowa 1530-1550

4. Zastosowanie technologii przyrostowych w różnych gałęziach przemysłu W. Burian IMN
5. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych w przemyśle lotniczym
     i innych środkach transportu, K. Żaba AGH–WMN, B. Płonka, IMN-OML
5.1. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych w przemyśle lotniczym,
     K. Żaba AGH–WMN,
5.2. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych w innych środkach
     transportu, B. Płonka, IMN-OML
6. Technologie w przetwórstwie metali nieżelaznych dla przemysłu budowlanego
6.1. Wybrane zastosowania blach i taśm ze stopów aluminium, A. Kłyszewski IMN-OML
6.2. Miedziane rury instalacyjne do zastosowań w budownictwie, Ł. Wierzbicki IMN
6.3. Wybrane zastosowania profili wyciskanych ze stopów aluminium, D. Leśniak, AGH - WMN,
6.4 Innowacyjne rozwiązania w technologii odlewania i walcowania blach ze stopu cynk- tytan,
     P. Osuch, AGH-WMN

Kolacja na Kazimierzu – 2000

Piątek 22 marca

Sesja IV 0900 - 1230

Nowe rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu metali nieżelaznych

1. Zastosowanie miedzi KGHM Polska Miedź S.A. w przetwórstwie i perspektywy rozwojowe,
    P. Kwapisiński, KGHM Polska Miedź S.A.
2. Nowoczesne kable i przewody w elektroenergetyce, J. Siemiński, Tele-Fonika Kable S.A.
3. Stopy Al-Mg w przemyśle transportowym, P. Rutecki, Huta Aluminium Konin

Przerwa kawowa 1030-1100

Panel dyskusyjny:

„Pozycja i perspektywiczne potrzeby przetwórstwa metali nieżelaznych w Polsce oraz kierunki współpracy nauka - przemysł z wykorzystaniem funduszy krajowych i europejskich na tle założeń Premiera Morawieckiego w zakresie reindustrialnych przemian polskiej gospodarki”.

Zakończenie i podsumowanie konferencji
Obiad 1300

 

Termin i miejsce

20 marca 2019, środa
Kraków

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *