ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

Konferencja Inauguracyjna

Nowa edycja konferencji pod ogólnym tytułem:

KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ REINDUSTRIALIZACJI
POLSKIEJ GOSPODARKI

Konferencja Inauguracyjna pt.

NOWE ROZWIĄZANIA, POSTĘPY I WYZWANIA
W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM METALI NIEŻELAZNYCH

Kraków, 20-22 marca 2019r

Hotel Novotel Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5
 

Zaproszenie

Koszty

Formularz zgłoszeniowyPROGRAM KONFERENCJI


Środa 20 marca

Obiad – 1300

Sesja plenarna 1430 – 1600

1. Otwarcie konferencji - Tadeusz Knych, Zbigniew Śmieszek, Paweł Zięba
2. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
4. Wystąpienie przedstawiciela NCBiR
5. Kierunki badań Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie przetwórstwa metali - T. Knych
6. Kierunki badań Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie przetwórstwa metali W. Głuchowski
7. Kierunki badań Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - P. Zięba

Przerwa kawowa 1600-1630

Sesja I - Referaty wprowadzające 1630 – 1830

1. Wyzwania w przetwórstwie metali nieżelaznych w Polsce
J. Zasadziński, AGH-WMN, B. Juszczyk, IMN
2. Narodowe Centrum Badań i Aplikacji materiałów dla elektroenergetyki T. Knych, AGH -WMN
3. Tematyka przetwórstwa metali nieżelaznych w programach UE Horyzont 2020 i Horyzont Europa,
    Krajowy Punkt Kontaktowy
4. Przemysł 4.0 w przetwórstwie metali nieżelaznych, M. Benna, VIX AUTOMATION M. Woch - IMN
5. Nowoczesny system podwieszeń na bazie stopów metali nieżelaznych dedykowany do kolejowych sieci 
    trakcyjnych - od pomysłu do wdrożenia P. Kwaśniewski, AGH - WMN
6. Prace nad konstrukcją polskiego sztucznego serca, R. Major IMIM PAN

Kolacja w hotelu – godz.1830
Piwnica pod Baranami – Rynek Główny – 2030


Czwartek 21 marca

Sesja II 900 – 1240

1. Nowoczesne systemy wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej OZE A. Mamala, AGH - WMN
2. Technologie elektrochemicznego magazynowania energii w aspekcie wyzwań gospodarki przyszłości,
    A. Sierczyńska, IMN-CLAIO
3. Niskostratne systemy przesyłu energii elektrycznej, B. Smyrak, AGH-WMN
4. Materiały magnetycznie miękkie do zastosowań w energoelektronice A. Kolano-Burian, IMN

Przerwa kawowa 1020-1040

5. Badania inżynierskie w obszarze biomateriałów i inżynierii stomatologicznej, M. Adamiak, Pol. Śląska
6. Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały - Powierzchnie dotykowe - Aplikacje M. Walkowicz
    AGH-WMN, A. Hryniszyn-Kula, IMN
7. Mikrostruktura i właściwości materiałów odkształcanych w złożonych ścieżkach deformacji do 
    zastosowań biomedycznych, M. Bieda IMiM PAN

Przerwa kawowa 1140-1200

8. Stan nanotechnologii w polskiej gospodarce, J. Mizera Pol. Warszawska
9. Ciekłofazowe metody wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej,
    B. Juszczyk, IMN
10. Nanokompozyty na osnowie stopów magnezu otrzymywane technologią odlewania tiksotropowego,
     Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzyńska, IMIM PAN

Obiad 1300 – 1430

Sesja III 1430 – 1815

1. Mikrostruktura i właściwości kompozytów na osnowie aluminium odlewanych in situ wzmacnianych
    nanocząstkami TiC, W. Maziarz, IMIM PAN
2. Nowe perspektywy metalurgii proszków, A. Wrona, IMN
3. Platerowanie z wykorzystaniem energii wybuchu - zjawiska obserwowane w strefie połączeń,
    J. Wojewoda-Budka, IMIM PAN

Przerwa kawowa 1530-1550

4. Zastosowanie technologii przyrostowych w różnych gałęziach przemysłu W. Burian IMN
5. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych w przemyśle lotniczym i innych
     środkach transportu, K. Żaba AGH–WMN,B. Płonka, IMN-OML
6. Technologie w przetwórstwie metali nieżelaznych dla przemysłu budowlanego, A. Kłyszewski
     IMN-OML, Ł. Wierzbicki IMN, D. Leśniak, AGH - WMN P. Osuch, AGH-WMN

Kolacja na Kazimierzu – 2000

Piątek 22 marca

Sesja IV 900 - 1230

Nowe rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu metali nieżelaznych

1. Zastosowanie miedzi KGHM Polska Miedź S.A. w przetwórstwie i perspektywy rozwojowe,
    P. Kwapisiński, KGHM Polska Miedź S.A.
2. Nowoczesne kable i przewody w elektroenergetyce, J. Siemiński, Tele-Fonika Kable S.A.
3. Stopy Al-Mg w przemyśle transportowym, P. Rutecki, Huta Aluminium Konin

Przerwa kawowa 1030-1100

Panel dyskusyjny na temat stanu przetwórstwa metali nieżelaznych w Polsce oraz współpracy nauka - przemysł w zakresie realizacji projektów badawczych krajowych
i europejskich

Zakończenie i podsumowanie konferencji

Obiad 1300 

Termin i miejsce

20 marca 2019, środa
Kraków

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *