ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

207 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
KGHM Polska Miedź S.A i Huta Miedzi „Legnica”

serdecznie zaprasza
 
na 207 Kwartalną Konferencję Naukowo-Techniczną SITMN
z okazji Jubileuszu 70-lecia Huty Miedzi „Legnica”
 
27-29 września 2023r     Karpacz - Hotel „Gołębiewski” ul. Karkonoska 14
 
 
 
 
Sekretariat konferencji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5 pokój 130
44-100 Gliwice
nr tel. 32 238 05 60
e-mail: sitmn@sitmn.pl
Maria Grzesik  509 210 251
 

 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19.09.2023r
 
 
 

Koszt uczestnictwa od osoby:                                                                          
3.300 zł + 23 % VAT  nocleg w pokoju  jednoosobowym
3.100 zł + 23 % VAT  nocleg 1 osoby w pokoju dwuosobowym
2.500 zł + 23 % VAT  pobyt bez noclegu
2.600 zł + 23 % VAT  pobyt kierowcy
 
  -  biorę udział w zwiedzaniu  Kopalni Podgórze

 

Opłaty z dopiskiem 207 KNT, proszę przekazać do BNP Paribas  Bank Polska S.A. do 19 września br  
na nr konta 87  2030  0045  1110  0000  0246  2630

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT i jednocześnie upoważniamy SITMN do wystawienia faktury VAT, bez wymaganego podpisu.
 

Zaproszenie do pobrania 

 

Program Konferencji


27 września – środa

 
     1300  Rejestracja uczestników

     1330   Obiad
 
I sesja 1500
 

 1.  Otwarcie Konferencji – Prezes SITMN  - dr inż. Barbara Juszczyk , Dyrektor Huty  Miedzi  Legnica – mgr inż. Michał Świderski
 2. Jubileusz 70-lecia Huty Miedzi Legnica – Dyrektor Huty mgr inż. Michał Świderski
 3. Kierunki rozwoju HML na kolejne 70 lat  – mgr inż. Mariusz Horbal
 4. Technologia podkładki stałej – modernizacja Wydziału Elektrorafinacji HML - mgr inż. Marek Rybacki
 5. SITMN w HML – przeszłość i teraźniejszość  - mgr inż. Jan Antczak – Prezes Koła SITMN
 6. Odznaczenia i gratulacje

    
     1600 Przerwa kawowa
     1730 Klub Menedżera
     1930  Uroczysta kolacja
 
28 września – czwartek
 
 II  sesja 1000

 1. Realizacja GOZ w KGHM na przykładzie pieca anodowego WTR  w Hucie Miedzi Legnica mgr inż. Grzegorz Babiarczyk
 2. Uwarunkowania rozwoju światowego rynku materiałów miedzionośnych – prof. Joanna Kulczycka - PAN
 3. Współczesne wyzwania dla przemysłu miedziowego na przykładzie współpracy HML KGHM PM S.A. oraz Wydziału Metali Nieżelaznych  AGH – dr inż. Beata Smyrak prof. AGH
 4. Wykorzystanie rozpuszczalników głęboko eutektycznych i cieczy jonowych w procesach eletrowydzielania miedzi dr inż. Dorota Kopyto – Łukasiewicz - IMN Gliwice
 5.  Nie tylko miedź. Legnickie fabryki i zakłady przemysłowe – Marcin Makuch – Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy

    
     1100 Przerwa kawowa
     1330  Obiad
 
III sesja 1500

 1. Przetop koncentratu miedzi z Zakładów Górniczych  Lubin w doświadczalnym piecu TSL
  dr inż. Ryszard Prajsnar – Łukasiewicz - IMN Gliwice
 2. Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce – mgr inż. Andrzej Jeżowski  - Energetyczny Klaster Oławski
 3. Budowa, charakterystyka i zalety pilotowego agregatu TBRC w Łukasiewicz – IMN Gliwice
  mgr inż. Łukasz Myćka
 4. Aspekty ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego w projektach inwestycyjnych Bipromet S.A. mgr inż. Marcin Gut
 5. Adaptacja ciągu technologicznego w HML do uwarunkowań prawnych i środowiskowych
  - Marta Andrzejewska

 
     1600 Przerwa kawowa
     1900  Kolacja grillowa
 
29 września – piątek

    1000  zwiedzanie tajemniczych zakamarków Kopalni  Podgórze
              „Uran z polskiej ziemi da nam ciepło, światło i siłę” – Aleksander Domalewski   
    1330 Obiad 


Sesja posterowa


1. „Zwiększenie udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego w ZGH "Bolesław" S.A.” – Leszek Stencel, Bogdan Pieczonka, Jerzy Nowak, Grzegorz Benke, Zbigniew Szołomicki, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Pracę zrealizowano w ramach projektu Demonstrator: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży” współfinasowanego ze środków  NCBR - nr umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00 (FF/238/10/2016)

2. „Innowacyjny odzysk cennych i krytycznych metali poprzez recykling odpadów powstających w hydrometalurgii cynku” – Leszek Stencel, Bogdan Pieczonka, Jerzy Nowak, Łukasz Zięba, Zbigniew Szołomicki, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Pracę zrealizowano w ramach Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, Innostal, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na mocy umowy o numerze POIR.01.02.00-00-0090/19-00

3.  „Badania elektrowydzielania  proszków stopowych Ni-Re, Co-Re i Ni-Co-Re z roztworów odpadowych” - Patrycja Kowalik, Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Karolina Goc, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Szymon Orda, Grzegorz Benke, Andrzej Chmielarz, Krzysztof Kaleta, Tadeusz Grabowski, Filip Pająk, Alicja Skoczylas, Krystian Gabryel, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Projekt NanoRen „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu”, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i NCBR, POIR.04.01.04-00-0008/20

4. „Badania otrzymywania wysokiej czystości renianów(VII) wybranych metali z odpadów”- Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Michał Ochmański, Dorota Kopyto, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Joanna Malarz, Grzegorz Benke 

Projekt finansowany z  Norweskiego Funduszu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry.

5. „Badania otrzymywania związków renu przy wykorzystaniu metody elektrodializy”- Patrycja Kowalik, Leszek Mulawa, Michał Ochmański, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Szymon Orda, Karolina Pianowska, Karolina Goc, Arkadiusz Palmowski, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Projekt finansowany z  Norweskiego Funduszu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt.  Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry.

6. „Recovery of added-value raw materials from copper primary production” -  Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Andrzej Chmielarz, Szymon Orda, Witold Kurylak, Patrycja Kowalik, Zbigniew Szołomicki, Dorota Kopyto

RECOPPs. REcovery of added-value raw materials from Copper Primary Production, under Horizon Europe Partnership Agreement PA2021/EIT/EIT RawMaterials of 19.05.2021

7. „Odzysk molibdenu w postaci kwasu molibdenowego(VI) z odpadowych katalizatorów petrochemicznych” -  Ewa Szydłowska-Braszak, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Piotr Dydo

Praca jest częścią projektu doktorskiego realizowanego w ramach V edycji Programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez MNiSW

8. „Proekologiczna technologia witryfikacji żużla poołowiowego poprzez intensyfikacje pracy krótkiego pieca obrotowego (KPO)” - Piotr Madej, Ryszard Prajsnar, Grzegorz Krawiec, Łukasz Kortyka, Tomasz Sak, Łukasz Jaworek
 

Termin i miejsce

27 września 2023, środa
Karpacz

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *