ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

206 Kwartalna Konferencja Naukowo- Techniczna SITMN

206 Kwartalna Konferencja Naukowo – Techniczna SITMN

Metale lekkie - działalność firm na rzecz rozwoju przemysłu metali nieżelaznych
oraz
Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Pana Dyrektora Andrzeja Kłyszewskiego

5-6 czerwca 2023  –Wisła,  Hotel Gołębiewski

 
Program Konferencji
Zaproszenie i szczegóły uczestnictwa

Program konferencji

 
Poniedziałek, 5 czerwca 2023
1330   Lunch
1500  Otwarcie konferencji

 • Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych,
  Prezes SITMN dr inż. Barbara Juszczyk
 • Prezes Honorowy SITMN Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

 
1515 – 1700 Sesja I

Przetwórstwo aluminium i stopów aluminium

 • „Stopy aluminium  - wybrane badania aplikacyjne do innowacyjnych zastosowań”
  – prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera; Politechnika Warszawska
 • „Aplikacja stopów aluminium w nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych systemów podwieszenia  trakcji kolejowej dużych prędkości jazdy” – dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, Profesor AGH
 • „Rozwój Gränges Konin S.A. – siła współpracy z Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie” - dr inż. Paweł Rutecki; Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Gränges Konin S.A.
 • „Nowe wyzwania rynkowe w kontekście wdrażania trudnych profili ze stopów aluminium”
  – mgr inż. Tadeusz Darul; Albatros Aluminium Sp. z o.o. Wałcz
 • Aktualna sytuacja w polskiej branży aluminium" – Andrzej Michalski-Stępkowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium
 • Enhancement of strength-ductility synergy of SLM AlSi10Mg alloy through ECAP processing - Przemysław SNOPIŃSKI, Stanislav RUSZ, Ondřej HILŠER, Martin PASTRŇÁK – VSB Technical University of Ostrava
 • „Przegląd tendencji rozwojowych na rynku aluminium”– dr inż. Joanna Hrabia-Wiśnios; Łukasiewicz – IMN  Oddział w Skawinie
 • „Metalograficzna analiza ilościowa wtrąceń nad filtrem Prefil Footprinter® na przykładzie stopów SALEMA pochodzących w 100% ze złomu”– dr inż. Sonia Boczkal; Łukasiewicz – IMN Oddział w Skawinie
 • „Wpływ mikrododatków na stabilność własności mechanicznych stopów serii 5xxx
  z podwyższoną zawartością Mg”
  – mgr inż. Kamila Limanówka; Łukasiewicz - IMN Oddział
  w Skawinie

           
  1700 – 1730  Przerwa kawowa
 
1730 – 1900

        Jubileusz 50-lecia pracy w Instytucie Metali Nieżelaznych  Pana Dyrektora dr inż. Andrzeja
        Kłyszewskiego 
– Laudacja Pana prof. Józefa Zasadzińskiego
 

          2000     Uroczysta kolacja
          
Wtorek, 6 czerwca 2023
 
900 – 1300 Sesja II

 
Działalność firm na rzecz rozwoju przemysłu metali nieżelaznych
 

 • „Działalność IGMNiR na rzecz przemysłu metali nieżelaznych” – Kazimierz Poznański,
  Prezes IGMNiR
 • BIPROMET – Świat VUCA i nowe wyzwania”– Dariusz Kubiak, Prezes Bipromet S.A.
 • „Tańsza energia elektryczna i cieplna dla przemysłu MN, zagospodarowanie ciepła odpadowego” – Tadeusz Baj, Dyr. Ds. Rozwoju, Prokurent Smart EPC
 • „Ochrona Środowiska w przemyśle metali nieżelaznych – konieczny koszt czy okazja do rozwoju?” –dr Krzysztof Rajczykowski Łukasiewicz – IMN
 • „Nastawieni na przemysł – możliwości i oferta Centrum Chemii Analitycznej Łukasiewicz – IMN”– dr inż. Tadeusz Gorewoda, MBA, Łukasiewicz – IMN

 

 1100 – 1130  Przerwa kawowa
 

 • „Najnowsze rozwiązania obróbki cieplnej oferowane przez SWSA dla przemysłu metali nieżelaznych” –  Tomasz Kaczmarczyk, Kierownik Działu Sprzedaży SECO/WARWICK S.A
 • Arsen w rafinacji miedzi i jego wpływ na ceramikę ogniotrwałą"– dr inż. Klaudia Wiśniewska Tobiasz, ZM Ropczyce S.A.
 • Odzysk surowców krytycznych i strategicznych dla UE w Łukasiewicz - IMN Oddział
   w Legnicy"
  – Arkadiusz Szpakowski, Ewa Szydłowska - Braszak, Katarzyna Pronkiewicz, Paula Kolanowska, Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy
 • „Nowoczesne technologie hydrometalurgiczne dla przemysłu metali nieżelaznych” – dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Łukasiewicz – IMN
 • „Piroliza materiałów biomasowych do biowęgla w kontekście jego zastosowania jako reduktora
  w metalurgii metali nieżelaznych”
  – mgr inż. Łukasz Myćka, Łukasiewicz – IMN
 • „Własności alternatywnych materiałów węglonośnych”– mgr inż. Łukasz Kortyka, Łukasiewicz – IMN
 • Inne

 
               Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
 
              1330   Lunch

Sesja Posterowa 

 
Poster nr 1
 
„Ocena podatności na zgrzewanie stopów AlMgSi(Cu) w procesie wyciskania z użyciem matryc mostkowo-komorowych”.
Autorzy: Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak, Konrad Żyłka, Marek Rajda, Sonia Boczkal, Mateusz Węgrzyn, Bogusław Augustyn, Dariusz Leśniak.
 
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – projekt nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019 pt. „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”      
 
Poster nr 2
 
„Innowacyjne, hydrometalurgiczne technologie produkcji  związków renu z odpadów z recyklingu dedykowane dla przemysłu katalitycznego, elektromobilnego, lotniczego i  obronnego”
Autorzy:  Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Patrycja Kowalik, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Mateusz Ciszewski, Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Michał Babiński, Dorota Kopyto, Grzegorz Benke
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
Poster nr 3
 
„Badania elektrowydzielania dwuskładnikowych proszków stopowych Ni-Re, Co-Re z roztworów odpadowych”
Autorzy: Patrycja Kowalik, Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Karolina Goc, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Szymon Orda, Grzegorz Benke, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Projekt NanoRen „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu”, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i NCBR, POIR.04.01.04-00-0008/20
 
Poster nr 4
 
„Innowacyjna technologia recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów aluminiowych na drodze konsolidacji plastycznej za pomocą metody CRE  ”
Autorzy: Jakub Bem, Monika Mitka, Mateusz Węgrzyn, Wojciech Szymański, Łukasz Grzebinoga
 

Termin i miejsce

5 czerwca 2023, poniedziałek
Wisła

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *