ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

205 KNT

205 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna

Jubileusz 70-lecia
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych

Wisła, Hotel "Gołębiewski"
14-16 września 2022r


Magazyn Hutniczy - Relacja z Konferencji

Program 205 Jubileuszowej Konferencji SITMN
 70-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych
Hotel Gołębiewski – Wisła, 14-16 września 2022 r.
 

14 września – środa

1200  Rejestracja uczestników
1300  Obiad
1415  Otwarcie Konferencji – dr inż. Barbara Juszczyk
        Prezes SITMN i Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych 
1430  70 lat historii Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych
        Dyrektor Departamentu Operacyjnego mgr inż. Łukasz Wierzbicki
1500   Działalność naukowa i komercyjna – oferta dla biznesu – moderator
        Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji dr Wojciech Burian

 • Działalność Instytutu w zakresie przeróbki rud, metalurgii i ochrony środowiska 
  Dyrektor Centrum Metalurgii dr inż. Andrzej Chmielarz
 • mgr inż. Grzegorz Krawiec – Centrum Hutnictwa
 • dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Centrum Hydroelektrometalurgii
 • mgr inż. Łukasz Skrzypiec – Centrum Przeróbki Surowców Mineralnych
 • dr inż. Jan Mrozowski  – Centrum Ochrony Środowiska
 • dr inż. Tadeusz Gorewoda – Centrum Chemii Analitycznej

1630 - 1700 Przerwa kawowa

 • Działalność Instytutu w zakresie przetwórstwa i inżynierii materiałowej 
          
  Dyrektor Centrum Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej dr inż. Wojciech Głuchowski
 • dr inż. Joanna Kulasa – Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałowych
 • dr hab. Aleksandra Kolano-Burian – Centrum Materiałów Funkcjonalnych
 • dr hab. Adriana Wrona – Centrum Materiałów Proszkowych i Kompozytowych

1800  Działalność Oddziałów Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych :

 •  dr inż. Andrzej Kłyszewski  - Dyrektor Oddziału w Skawinie
 •  prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota – Dyrektor Oddziału w Poznaniu
 •  mgr Arkadiusz Szpakowski – Dyrektor Oddziału w Legnicy

1900   Odznaczenia
1915  Posiedzenie Klubu Menedżera
2030  Uroczysta kolacja
 
15 września – czwartek

1000   Działalność Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych na arenie międzynarodowej

1130   Przerwa kawowa
1200  Forum Młodych Naukowców
1400   Obiad
1600  Zbiórka w holu hotelu i wyjazd pod Skocznię Małysza,
         Pętla Cieńkowska – spacer kojący umysł i duszę

1900  Jodło i napitek w „Kolibie” - co nos ukulibie wraz z Kapelą Góralską
 
16 września – piątek

1000  Sesja tematyczna poświęcona Jubileuszowi 75-lecia Oddziału Instytutu w Poznaniu  - część I
1100  Przerwa kawowa
1130   Sesja tematyczna poświęcona Jubileuszowi 75-lecia Oddziału Instytutu w Poznaniu  - część II
        Gratulacje i życzenia
1330  Obiad
 

Sesja posterowa 

 1. "Development of process conditions for the preparation of copper alloys post-production chips for the continuous casting process”

Autorzy: Cwolek B., Brudny A., Malec W., Kulasa J., Marek W., Stolorz K., Wróbel D., Filipowicz A.


 2. „Optymalizacja parametrów procesu WAAM do wytwarzania elementów wykonanych z brązów aluminiowych przeznaczonych do pracy w warunkach korozyjnego oddziaływania środowiska morskiego”

Autorzy: Brudny A., Kulasa J., Kowalski A., Burian W.


3. "Badania nad procesem wytwarzania obiektów przestrzennych metodą WAAM ze stopu CuNi10FeMn"

Autorzy: M. Maleta, J. Kulasa, A. Kowalski, A. Brudny, P. Kwaśniewski 

4. "Ti and Ti composites surface treated with  Concentrating Solar Power and Laser" 

Autorzy: Jaroslav Kováčik1, Štefan Emmer2, José Rodriguez3, Inmaculada Cañadas3, Peter Šugár4, Jana Šugárová4, Barbora Bočáková4
1Institute of Materials & Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Slovakia; ummsjk@savba.sknada.beronska@savba.sk
2IVMA STU, Slovakia; stefan.emmer11@gmail.com
3Plataforma Solar de Almeria, Spain; jrodriguez@psa.esicanadas@psa.es
4Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Institute of Production Technologies, Slovakia; peter.sugar@stuba.skjana.sugarova@stuba.skbarbora.bocakova@stuba.sk

  5. Intensyfikacja odzysk renu i innych metali ze złomów superstopów

Autorzy:  Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Grzegorz Benke, Joanna Malarz, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Patrycja Kowalik, Szymon Orda, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Andrzej Domagała, Józef Śmieszek, Filip Pająk, Tadeusz Grabowski

 6. Odzysk ołowiu ze stałych pozostałości przemysłu cynkowego

Autorzy: Mateusz Ciszewski, Andrzej Chmielarz, Witold Kurylak, Zbigniew Szołomicki, Szymon Orda, Michał Drzazga, Michał Ochmański, Joanna Malarz, Kinga Lis, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

7. Badania nad otrzymywaniem nanorenianu(VII) amonu o czystości bazowej i katalitycznej

Autorzy: Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Grzegorz Benke, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Julita Sztandera, Michał Ochmański, Tadeusz Grabowski,  Andrzej Domagała, Józef Śmieszek, Jozef Deryło, Filip Pająk, Alicja Skoczylas, Michał Babiński, Karolina Pianowska, Krzysztof Kaleta
 
 8. REcovery of Added-Value Raw Materials from Copper Primary Production

Autorzy: Mateusz Ciszewski, Andrzej Chmielarz, Witold Kurylak, Michał Drzazga, Szymon Orda, Michał Ochmański, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

9. „Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii XXX”

Autorzy: B. Płonka, D. Leśniak, K. Remsak, S. Boczkal, M. Rajda, B. Augustyn, D. Kapinos, K. Żyłka, P. Korczak, M. Węgrzyn, A. Kłyszewski, M. Nowak
 

Pobierz zaproszenie
 

Koszt uczestnictwa od osoby:                                                                                         

3000 zł   + 23% VAT     –  2 noclegi  w pokoju jednoosobowym
2800 zł   + 23% VAT     –  2 noclegi w pokoju dwuosobowym
2000 zł   + 23% VAT     –   pobyt kierowcy
 
 
Opłaty z dopiskiem 205  KNT, proszę przekazać do BNP Paribas  Bank Polska S.A. Warszawa
do 07 września br. na nr konta  87 2030  0045  1110  0000  0246  2630

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT i jednocześnie upoważniamy SITMN do wystawienia faktury VAT, bez wymaganego podpisu.


Termin i miejsce

14 września 2022, środa
Wisła

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *