ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

197 KNT

197 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN
w zakresie działalności firm na rzecz branży metali nieżelaznych.


Wisła, 15-16 listopada 2018r


Relacja - Magazyn Hutniczy

Program 197 Kwartalnej Konferencji Naukowo Technicznej SITMN

15 listopada – czwartek

1200 Rejestracja
1330 Obiad
1430 Otwarcie Konferencji – Prezes SITMN prof. Zbigniew Śmieszek,
                                               Prezes IGMNiR – Kazimierz Poznański

I sesja 1500 – 1630

• Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu w kierunku innowacyjnej gospodarki (TBC)
• Bipromet S.A. - rola w procesie inwestycyjnym – Marcin Gut, Bipromet S.A.
• Rola i doświadczenie AMK Kraków S.A. w metalurgii cynku – projektowanie i realizacja inwestycji.
  – Karol Czubajewski, AMK Kraków
• Oferta Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE”S.A. dla przemysłu metali nieżelaznych
  – Marian Darłak, ZM „Ropczyce” S.A.
• Innowacje kluczem do sukcesu - wsparcie rozwoju firmy instrumentami finansowymi UE
   – Bartłomiej Muzykiewicz, MGDF Sp. z o.o.

1630 Przerwa kawowa

II sesja 1700 - 1920

• Od odpadów do produktów, czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego w naszych uwarunkowaniach
– Paweł Gajowski, PTH Technika Sp. z o.o.
• Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN – perspektywy rozwoju współpracy Instytutu
  z nowoczesnym przemysłem - Andrzej Płonka, IMN Gliwice
• Symbioza gospodarcza w Klastrze Gospodarki Odpadów i Recyklingu – dobre przykłady
  - Jolanta Okońska Kubica
• „Employer Branding - konieczność czy potrzeba w środowisku jednostek badawczych ?”
  – Wacław W. Szetelnicki, CBJ Sp. z o.o.
• Zarządzanie produktywnością firmy dla wzrostu konkurencyjności towarów i usług
  – Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji
• XXV edycja konkursu – Nagroda SITMN dla najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych 
  AGH w Krakowie


1930 Klub Menedżera

2000 Uroczysta kolacja

16 listopada – piątek

III sesja 900 – 1100

• Czwarta rewolucja przemysłowa –opcja czy konieczność? – Luk Palmen, Innoco Sp. z o.o.
• Komponenty Przemysłu 4.0 – Mariusz Benna, VIX Automation Sp. z o.o.
• Wybrane zastosowania gazów technicznych w przemyśle hutniczym – Marcin Kalembka,
   Messer Polska Sp. z o.o.
• "Grupa Zarmen - wizja kontra rzeczywistość " – Krzysztof Górniak, Zarmen Sp. z o.o.
• „Technologia Sultech® - rozwiązanie problemu odpadów z procesów przetwórstwa metali
nieżelaznych” – Marcin Hiltawski, PPUH Marbet Wil Spółka z o.o.


1100 Przerwa kawowa

IV sesja 1130 – 1400

• Efektywność Energetyczna / Fotowoltaika -Tadeusz Baj, Smart EPC Sp. z o.o.
• Gorący kwas siarkowy jako wyzwanie dla konstruktorów materiałów stosowanych w urządzeniach
   pompowych i armaturze -Jarosław Kukawski, Weir Minerals Poland Sp. z o.o.
• „Firmowe Know How Ryzyko utraty kontroli nad kompetencjami pracowników
   – Ryszard Pająk,, CSK Araneus
• Od próbki do decyzji – działalność usługowa i badawcza Zakładu Chemii Analitycznej IMN
  - Tadeusz Gorewoda, IMN Gliwice
• Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w małotonażowej produkcji Oddziału IMN Legnica
  – Ryszard Chamer, Arkadiusz Szpakowski, IMN/O. Legnica

Zakończenie Konferencji

1400 Obiad

 

Termin i miejsce

15 listopada 2018, czwartek

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *