ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

194 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna


 

Relacja ze 194 Kwartalnej Konferencji Naukowo-Technicznej
z okazji Jubileuszu 65-lecie Instytutu Metali Nieżelaznych

 

             W dniach 9–11 marca w Wiśle odbyła się 194 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna z okazji Jubileuszu 65-lecie Instytut Metali Nieżelaznych, w której wzięło udział około 150 osób.

                Wśród zaproszonych gości było wielu naukowców (m.in.: prof. Ryszard Pregiel – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnictwa, dr Ireneusz Marciniak – dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, prof. Tomasz Gałka – dyrektor Instytutu Energetyki, prof. Wiesław Wilczyński – dyrektor Instytutu Elektroniki, prof. Tomasz Babula – dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, prof. Jarosław Mizera – dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prof. Józef Zasadziński, prof. Tadeusz Karwan, prof. Stanisław Pietrzak, prof. Andrzej Mamala, prof. Joanna Karwan-Baczewska – Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) i przedstawicieli kadry menadżerskiej (m. in.: Stanisław Kot – dyrektor naczelny KGHM Polska Miedź S.A., Bogdan Kuźba – dyrektor Oddziału Wzbogacania Rud KGHM, Przemysław Nowak – dyrektor naczelny ds. inwestycji KGHM, Michał Topolnicki – dyrektor Huty Miedzi Legnica, Zygmunt Woźny – dyrektor Huty Miedzi Cedynia, Zbigniew Gostyński – dyrektor ds. produkcji Huty Miedzi Głogów, Małgorzata Iwanejko – prezes Impexmetalu, Jan Woźniak - członek zarządu Impexmetalu, Bogusław Ochab - prezes ZGH „Bolesław”, Mirosław Indyka – prezes Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, Jerzy Czekaj – prezes Bolesław Recycling, Andrzej Łatka – prezes ZM Silesia, Mirosław Buciak – prezes Hutmenu, Mariusz Mańdok – prezes Walcowni Metali Dziedzice, Tomasz Szyndler – dyrektor Baterpolu, Zbigniew Przebindowski – prezes Biprometu).

                Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek – dyrektor Instytutu przywitał licznie zgromadzonych gości oraz zapowiedział prezentację działalności Instytutu przez prof. IMN dr. Andrzeja Chmielarza (Pion Przeróbki Surowców Mineralnych i Metalurgii), dr. Wojciecha Głuchowskiego (Pion Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej), prof. Andrzeja Kłyszewskiego (Odział Metali Lekkich w Skawinie), prof. Ryszarda Chamera (Odział IMN w Legnicy) i prof. Macieja Kopczyka (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw – Odział w Poznaniu).
             Następnie prof. IMN Mieczysław Woch przedstawił historię Instytutu, a ostatnie pięć lat działalności zakładów naukowych podsumowali kierownicy: prof. IMN, dr Andrzej Wieniewski – kierownik Zakładu Przeróbki Rud i Utylizacji Odpadów zaprezentował hydrocyklon klasyfikująco-zagęszczający, za który Instytut otrzymał Złoty Medal Targów Poznańskich w 2016 r. Prof. IMN, dr Józef Czernecki – kierownik Zakładu Hutnictwa, w swoim wystąpieniu akcentował opracowane zmiany w procesie pirometalurgicznym, np. stosowanie parowych suszarni koncentratów miedzi czy prostokątnych pieców elektrycznych do odmiedziowania żużla zawiesinowego. Dr Katarzyna Leszczyńska - Sejda – kierownik Zakładu Hydrometalurgii zaprezentowała wyniki badań nad intensyfikacją procesów elektrorafinacji miedzi, a dr Jan Mrozowski – kierownik Zakładu Ochrony Środowiska przedstawił m.in. technologię oczyszczania gazów z procesów technologicznych oraz wentylacyjnych w Hutach Miedzi Głogów i Legnica. Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej – prof. IMN, dr Ewa Szmyd omówiła prace wykonane dla KGHM Polska Miedź S.A., jak również te, zrealizowane w ramach projektu INNOTECH. Tę część konferencji zakończyło wystąpienie prof. IMN dr. Andrzeja Chmielarza na temat m.in. projektu Promine, którego efektem było przygotowanie mapy geologicznej zasobów materiałów krytycznych w Europie (w 2014 r. projekt ten został uznany za najlepszy europejski program badawczy w obszarach technologii przemysłowych).
            W pierwszym dniu konferencji przyznano również nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, które wręczył wiceprezes zarządu SITMN – dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz. Z wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne oraz działalność stowarzyszeniową, Honorowe Odznaki SITMN przyznano: Katarzynie Leszczyńskiej-Sejdzie, Tadeuszowi Gorewodzie (srebrne), Adrianie Wronie, Łukaszowi Wierzbickiemu (złote). Honorowe Statuetki Hutnika w kategorii „Inżynierska Kreatywność” otrzymali: Ewa Szmyd, Barbara Juszczyk, Beata Cwolek (miedziane), Andrzej Chmielarz, Józef Czernecki, Andrzej Wieniewski, Mieczysław Woch (złote). Statuetką diamentową w kategorii „Sztuka Menadżerska” uhonorowano dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych prof. Zbigniewa Śmieszka.
             W drugiej części sesji działalność Zakładu Technologii i Przetwórstwa Metali i Stopów, zaprezentowała jego kierownik – dr Barbara Juszczyk, która omówiła prowadzone badania nad doskonaleniem i rozwijaniem nowych technologii wytwarzania wyrobów odlewnych, walcowanych, wyciskanych i ciągniony. Dr Adriana Wrona – kierownik Zakładu Materiałów Proszkowych i Kompozytowych zaprezentowała prowadzone przez jej zespół badania. Natomiast działalność Zakładu Materiałów funkcjonalnych podsumował dr Łukasz Hawełek, który omówił prowadzone pod kierownictwem prof. IMN, dr hab. Aleksandry Kolano-Burian badania nad materiałami nowej generacji. Całość wystąpień podsumował prof. Józef Zasadziński.
               W drugim dniu konferencji działalność Oddziału Metali Lekkich w Skawinie przedstawił prof. Andrzej Kłyszewski, o działalności Oddziału IMN w Legnicy opowiedział prof. Ryszard Chamer, a prof. Maciej Kopczyk zaprezentował aktywność Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.  
            W dalszej kolejności odbyło się Forum Młodych Naukowców, na którym swoje referaty wygłosili: dr inż. Piotr Madej, dr inż. Mateusz Ciszewski, dr inż. Katarzyna Jaworek, dr inż. Alicja Hryniszyn-Kula, dr inż. Tadeusz Gorewoda, dr inż. Justyna Domagała-Dubiel, dr inż. Łukasz Hawełek, mgr inż. Marek Nowak i mgr inż. Karol Kopciuch.

 


 

Termin i miejsce

9 marca 2017, czwartek
Wisła

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *