ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencje

188 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna

188 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN
„Zaawansowane Technologie Materiałowe – Oferta dla Przemysłu”
Jubileusz 60-lecia czasopisma „Rudy Metale Nieżelazne Recykling”


W dniach 5 - 6 listopada w Wiśle odbyła się 188 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN. Część pierwsza miała miejsce w dniu 5 listopada i była podsumowaniem prezentującym rezultaty projektu strategicznego „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”.
Obejmowała obszary tematyczne tj:

  •  materiały funkcjonalne o osnowie metalowej
  •  stopy ekologiczne
  •  nowe materiały ze stopów lekkich
  •  technologie wytwarzania proszków i spieków
  •  materiały dla fotoniki i źródeł energii
  •  nanomateriały
  •  recykling i utylizacja odpadów

a także panel dyskusyjny „Kierunki rozwoju przetwórstwa” obejmujące przetwórstwo miedzi i jej stopów oraz przetwórstwo metali lekkich

Otwarcia Konferencji dokonał Prezes SITMN, Dyrektor IMN Gliwice, będący jednocześnie Kierownikiem projektu prof. Zbigniew Śmieszek.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich wykonawców biorących udział w projekcie: Instytutu Metali Nieżelaznych, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Technologii Materiałów Elektronowych oraz przedstawiciele Przedsiębiorstw Branży Metali Nieżelaznych.

6 listopada miała miejsce druga część Konferencji, w całości poświęcona Jubileuszowi 60-lecia czasopisma „Rudy Metale Nieżelazne Recykling”.

Swoje wystąpienia w tej części zaprezentowali:

1. Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma – prof. Zbigniew Śmieszek
2. Członek Zarządu SIGMA NOT – Magdalena Borek-Daruk
3. Redaktor Naczelny czasopisma – prof. Józef Zasadziński, który przybliżył historię czasopisma i 60 lat działalności miesięcznika „Rudy Metale Nieżelazne Recykling”
4. Przedstawiciele AGH –prof. Andrzej Paulo i dr hab. Inż. Mariusz Krzak przedstawili referat „ Baza surowcowa metali nieżelaznych na tle ewolucji rynku w ostatnim stuleciu”.
Głos zabrała również Bożena Szklarska Nowak, pełniąca funkcję wieloletniego sekretarza czasopisma.
Kol. Bożena Szklarska Nowak wraz z Redaktorem Naczelnym, prof. Józefem Zasadzińskim zostali uhonorowani przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych złotymi Statuetkami Hutnika w kategorii „Praca społeczna w strukturach SITMN”
Prof. Zasadziński został również laureatem Odznaki „ Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej”.
W Imieniu Ministra Gospodarki, odznakę wręczył Dyrektor Henryk Nastalski.

Uczestnicy Jubileuszowej sesji przekazali gratulacje i życzenia: dalszych sukcesów i wytrwałości w prezentowaniu najnowszych obszarów badań branży metali nieżelaznych, metalurgii i recyklingu, a także utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych na łamach czasopisma artykułów.

Termin i miejsce

5 listopada 2015, czwartek
Wisła

Tematy seminarium

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.

* * * *