ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne

CETEF2022
24 października 2022, poniedziałek

Zapraszamy

do uczestnictwa w
III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22,

które odbędzie się w dniach 24-25 października 2022r. we Wrocławiu,
organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej,
przez Polską lzbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Politechnikę Wrocławską
oraz Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

CETEF`22 poświęcone będzie problemom współpracy międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach warunkujących skuteczną transformację cyfrową gospodarki europejskiej oraz budowania międzynarodowych partnerstw realizujących programy europejskie, w szczególności Horyzont Europa i European Innovation Agenda.
W Forum weźmie udział m.in. komisarz europejska i dyrektor generalny ds. badań i innowacji KE.
W poprzednich edycjach Forum udział łącznie wzięło około 3000 uczestników, w tym wicepremierzy i ministrowie odpowiedzialni za rozwój technologiczny, komisarze europejscy oraz technolodzy, naukowcy i menedżerowie przemysłu m.in. wysokiego szczebla reprezentanci największych koncernów europejskich.

 

CETEF’22 obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:

  • Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej
  • Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech)
  • Cyberbezpieczeństwa
  • Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii
  • Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.
    Sesja pod patronatem KGHM , której organizatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, a partnerem przemysłowym ZGH „Bolesław” S.A. 
    Innowacyjne technologie w metalurgii metali nieżelaznych - agenda

Szersza informacja o Forum jest opublikowana na portalu: https://cetef.eu/

CETEF2022 

205 KNT

14 września 2022, środa
Wisła
205 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna
Jubileusz 70-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych

204 KNT

12 maja 2022, czwartek
Wisła

IX Forum Metali Nieżelaznych

27 kwietnia 2022, środa
Kraków
IX Forum Metali Nieżelaznych
27-29 kwietnia 2022r

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.