ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Międzynarodowa Konferencja

Jubileusz 90-lecia prof. Zbigniewa Śmieszka
17 kwietnia 2023, poniedziałek

Konsorcjum jednostek naukowych w składzie:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

zaprasza na II edycję Międzynarodowej Konferencji
 
KIERUNKI ROZWOJU I REINDUSTRIALNYCH PRZEMIAN
POLSKIEJ GOSPODARKI

„Nowe materiały i technologie przetwórstwa metali nieżelaznych”

Kraków, 17-19 kwietnia 2023r

połączoną z
Jubileuszem 90-lecia prof. Zbigniewa Śmieszka

 

Zaproszenie i preambuła
Rejestracja i koszty
Program
Sesja posterów


Organizatorzy konferencji informują, że realizują działania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Jeśli chciałbyś skorzystać ze wsparcia w tym zakresie, prosimy o kontakt sitm@sitmn.pl

 
 

Program międzynarodowej konferencji
„Nowe materiały i technologie przetwórstwa metali nieżelaznych

17-19 kwietnia 2023 
 Hotel Novotel Centrum Kraków ul. Kościuszki 5

 

Poniedziałek, 17 kwietnia 2023

1300   lunch

14 00  Otwarcie konferencji

 • Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych, Prezes SITMN dr inż. Barbara Juszczyk
 • Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. Tadeusz Knych
 • Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – dr hab. Joanna Wojewoda – Budka, prof. Instytutu

1430 – 1600 Sesja I

 Nowe technologie w przemyśle metali nieżelaznych w perspektywie lat 2023-2030

 • Wyzwania w przemyśle cynkowym na przykładzie ZGH Bolesław – Bogusław Ochab, Prezes Zarządu ZGH Bolesław S.A.
 • „Stan obecny i perspektywy rozwoju przetwórstwa w Hucie Miedzi CEDYNIA” – Ryszard Jaśkowski Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Cedynia KGHM PM S.A.
 • Innowacyjne taśmy wielowarstwowe ze stopów aluminium przeznaczone do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła – dr inż. Paweł Rutecki, Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Gränges Konin S.A.

1600 – 1630  przerwa kawowa
1630 – 1800 Sesja II
 
Krajowe i europejskie źródła finansowania

 • Business & Science PolandNCBiR – Ewa Kocińska - Lange
 • NCN – Anna Wieczorek
 • EIT Raw Materials – oferta dla nauki i biznesu – Krzysztof Kubacki
 • Rola Partnerstw Europejskich w rozwoju branży metali nieżelaznych – Witold Kurylak
 • Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka – Kamila Luft

 1930 …”przed wejściem chętka, po wyjściu mgiełka – oto jest Kraków, oto Hawełka"...                                                                      (Jan Sztaudynger) Rynek Główny 34
 
 
 Wtorek, 18 kwietnia 2023
 1000 – 1150 Sesja III

 1. Sesje naukowe:

 Nowe, funkcjonalne materiały

 • Nowoczesne stopy cynku do zastosowań biomedycznych -  wpływ stopowania i odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości, dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec, prof. instytutu; IMiM PAN
 • Materiały o zmniejszonej trombogenności dedykowane dla implantów i urządzeń sercowo-naczyniowych,  dr hab. inż. Roman Major, prof. instytutu; IMiM PAN
 • Badania nad wytwarzaniem wielordzeniowych drutów nadprzewodzących na bazie magnezu i boru      do zastosowań w obszarze elektroenergetyki – dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH; WMN AGH
 • Nowoczesne materiały i systemy elektrochemicznego magazynowania energii dla przemysłu przyszłości dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, MBA.; Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu

1115– 1150 Przerwa kawowa
1150 – 1300 Sesja IV
 
Zaawansowane technologie wytwarzania

 • Od pomysłu do produktu, czyli możliwości wytwarzania materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem technik przyrostowych – mgr inż. Adrian Radoń; Łukasiewicz - IMN
 • Technologia wytwarzania materiałów wsadowych do druku 3D metodą WAAM – mgr inż. Marcin Maleta; Łukasiewicz  - IMN
 • Charakterystyka spoin lutowniczych w montażu komponentów elektronicznych dużej mocy uzyskanych z wykorzystaniem nowych stopów bezołowiowych – mgr inż.  Maciej Sobolewski; IMIM PAN
 • Innowacyjna technologia otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów Al-Cu-Mg dedykowanych do kucia matrycowego i obróbki mechanicznej – dr inż. Wojciech Ściężor; WMN AGH

1300  lunch
1400– 1540 Sesja V
    
Przetwórstwo metali nieżelaznych

 • Innowacyjna technologia wytwarzania materiałów na bazie stopów Cu-Mg o szczególnych własnościach użytkowych dedykowanych do pracy w sieciach trakcyjnych dużych prędkości jazdy      dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH; WMN AGH
 • Nowego typu lekki system podwieszenia górnej sieci trakcyjnej dedykowany do transportu szynowego kolei dużych prędkości jazdy – dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz; WMN AGH
 • Proszki dla nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle – dr hab. Adriana Wrona; Łukasiewicz  - IMN
 • Odlewnicze stopy aluminium do pracy w podwyższonych temperaturach oraz kompozyty na osnowie tytanu  dr inż. Łukasz Rogal; IMIM PAN
 • Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego odpadów i złomów miedzi                                  dr inż. Jacek Nawrocki – Politechnika Rzeszowska i mgr. Inż. Magdalena Meder – Metall-Expres Rzeszów

1540 – 1610 przerwa kawowa
1610   Jubileusz 90-lecia Pana Profesora Zbigniewa Śmieszka – Laudacja Pana prof. Józefa
          Zasadzińskiego

1630  Rozwój hutnictwa miedzi w KGHM PM S.A. w minionym 20-leciu na przykładzie  Huty Miedzi                    Głogów dr inż. Piotr Kwapisiński, Dyrektor Huty Miedzi Głogów KGHM PM S.A.
1710  Gratulacje i życzenia   
1810 kolacja w hotelowej restauracji
2000  Zapraszamy do spędzenia wyjątkowego wieczoru przy muzyce i satyrze w jednym
         z  magnetycznych miejsc Krakowa „Piwnicy pod baranami” Rynek Główny 27
 
          
Środa, 19 kwietnia 2023

1030– 1200 Panel dyskusyjny

Kondycja i perspektywy branży metali nieżelaznych na tle gospodarczej i politycznej destabilizacji współczesnego świata

Otoczenie gospodarcze w coraz większym stopniu wpływa na racjonalność podejmowanych przez przedsiębiorstwa decyzji oraz na wyznaczenie długofalowych celów. Zastanawiamy się od czego w przyszłości będzie zależeć sukces rynkowy? Czy tylko od nowoczesnych środków trwałych i płynności finansowej? Czy też od postępu technicznego, który ulega bezustannej zmianie.
Podczas panelu poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Jakie perspektywy stoją przed branżą metali nieżelaznych, jako sektora mającego znaczny udział w PKB Polski, w obliczu ciągłych zmian?
 • Jak przygotowujemy nasze przedsiębiorstwa na stale zmieniające się uwarunkowania gospodarcze?
 • Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniamy swoje organizacje?
 • Jakie są kluczowe wyzwania dla menedżerów, wynikające z rosnącej inflacji i spowolnienia gospodarczego?
 • Zdefiniowane trendy i  kierunki rozwoju przemysłu metali nieżelaznych posłużą do analizy, czy aktywnie współtworzymy zmianę, czy może zostawiamy to na bliżej nieokreśloną przyszłość?

 
Moderator: Bogusław Ochab - Prezes Rady IGMNiR
 
Uczestnicy debaty:
Piotr Szeliga - Gränges Konin S.A.
Jan Woźniak - ZM SILESIA SA
Grzegorz Stulgis - Alumetal S.A.
Mirosław Buciak - Boryszew S.A. – NPA Skawina
Mariusz Mańdok - WM „Dziedzice” S.A.
Paweł Kowalczyk - WMN „Łabędy” S.A.
Jakub Siemiński – Tele-Fonika Kable S.A.
Mariusz Trzeciak, Robert Żak – Metall-Expres Sp. z o.o.
 

Dyskusja ogólna i podsumowanie Konferencji

1200   lunchSesja posterów

 
 
POSTER 1
 
Tytuł posteru: 
 „Wpływ parametrów procesu wyciskania stopów AlMgSi(Cu) na własności mechaniczne kształtowników”. 

Autorzy: 
Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak, Konrad Żyłka, Marek Rajda, Sonia Boczkal, Mateusz Węgrzyn, Dariusz Leśniak.
 
POSTER 2
 
Tytuł posteru: 
Badania nad otrzymywaniem kwasu renowego(VII) metodą ekstrakcji cieczowej z wykorzystaniem amoniakalnych roztworów odpadowych” 

Autorzy:
Karolina Pianowska, Grzegorz Benke,  Karolina Goc, Michał Babiński, Joanna Malarz, Michał Ochmański, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Arkadiusz Palmowski, Dorota Kopyto, Michał Drzazga, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER 3
 
Tytuł posteru: 
Badania otrzymywania kwasu renowego(VII) z zastosowaniem elektrodializy 

Autorzy:
Patrycja Kowalik, Leszek Mulawa, Michał Ochmański, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Szymon Orda, Julita Sztandera, Karolina Pianowska, Karolina Goc, Arkadiusz Palmowski, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER 4
 
Tytuł posteru: 
Otrzymywanie kwasu renowego(VII) z wykorzystaniem wymiany jonowej z odpadów renowych pochodzących z recyklingu 

Autorzy:
Karolina Goc, Grzegorz Benke, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Arkadiusz Palmowski, Dorota Kopyto, Michał Babiński, Szymon Orda, Michał Ochmański, Katarzyna Leszczyńska Sejda
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER 5
 
Tytuł posteru: 
Wykorzystanie odpadów i półproduktów do otrzymywania renianów(VII) różnych metali

Autorzy:
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Patrycja Kowalik, Julita Sztandera, Mateusz Ciszewski, Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Michał Babiński, Grzegorz Benke

Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER 6
 
Tytuł posteru: 
Antimony and bismuth recovery and sequestration of arsenic from copper primary production 

Autorzy:
Mateusz Ciszewski, Szymon Orda, Andrzej Chmielarz, Witold Kurylak, Michał Drzazga, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
POSTER 7
 
Tytuł posteru: 
Badanie skuteczności zastosowania ekstrakcji rozpuszczalnikowej w rozdziale kobaltu, niklu, cynku i kadmu z wieloskładnikowych roztworów pochodzących z krajowego przemysłu cynkowego 

Autorzy:
Michał Ochmański, Grzegorz Benke, Arkadiuszu Palmowski, Michał Drzazga, Joanna Malarz, Karolina Pianowska, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER 8
 
Tytuł posteru: 
Krystalizacja renianu(VII) amonu w układach zawierających sole amonowe 

Autorzy:
Szymon Orda, Michał Drzazga, Grzegorz Benke, Patrycja Kowalik, Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Praca jest częścią projektu doktorskiego finansowanego przez MNiSW
 
POSTER 9
 
Tytuł posteru: 
Przerób wielkobarytowych złomów superstopów w celu odzysku renu i innych cennych metali 

Autorzy:
Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Grzegorz Benke, Joanna Malarz, Patrycja Kowalik, Szymon Orda, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Mateusz Ciszewski, Tadeusz Grabowski, Andrzej Domagała, Józef Śmieszek, Filip Pająk
 
Projekt InRen ”Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów superstopów”  - Działanie 1.2, Program Sektorowy „Innowacyjny Recykling”, finansowany przez NCBR, POIR.01.02.00-00-0075/17
 
POSTER  10
 
Tytuł posteru: 
Odzysk renu i metali towarzyszących z odpadów pochodzących z recyklingu 

Autorzy:
Joanna Malarz, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Michał Babiński, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Tadeusz Grabowski, Andrzej Domagała, Filip Pająk, Krzysztof Kaleta, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Projekt NanoRen „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu”, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i NCBR, POIR.04.01.04-00-0008/20
 
POSTER  11
 
Tytuł posteru: 
Odzysk kobaltu i niklu z wieloskładnikowych roztworów technologicznych 

Autorzy:
Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER  12
 
Tytuł posteru: 
Renian(VII) niklu(II) i inne związki renu wytworzone z odpadów 

Autorzy:
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Julita Sztandera, Joanna Malarz, Michał Babiński, Karolina Pianowska, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Michał Ochmański, Arkadiusz Palmowski, Szymon Orda, Dorota Kopyto, Grzegorz Benke 
 
Praca stanowi element Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry
 
POSTER  13
 
Tytuł posteru: 
Zwiększenie udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego

Autorzy:
Leszek Stencel, Jerzy Nowak, Bogdan Pieczonka, Grzegorz Benke, Zbigniew Szołomicki, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Pracę zrealizowano w ramach projektu Demonstrator: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży” współfinasowanego ze środków  NCBR - nr umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00 (FF/238/10/2016)
 
 
POSTER  14
 
Tytuł posteru: 
Innowacyjny odzysk cennych i krytycznych metali z odpadów pochodzących z procesu otrzymywania cynku elektrolitycznego

Autorzy:
Leszek Stencel, Jerzy Nowak, Bogdan Pieczonka, Łukasz Zięba, Zbigniew Szołomicki, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Pracę zrealizowano w ramach Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, Innostal, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na mocy umowy o numerze POIR.01.02.00-00-0090/19-00
 
POSTER  15
 
Tytuł posteru: 
Innowacyjna technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego powstającego w procesie rektyfikacji cynku

Autorzy:
Krzysztof Wilk, Andrzej Uliszak, Michał Liebner, Marcin Walisko, Łukasz Piełka, Michał Drzazga, Zbigniew Szołomicki, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 
Pracę zrealizowano w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 1/1.1.1/2021 „Szybka Ścieżka”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na mocy umowy o numerze POIR.01.01.01-00-0047/21
 
POSTER  16
 
Tytuł posteru: 
Różne sposoby preparatyki próbek mikrokrzemionki do pomiarów techniką XRF oraz ICP-OES

Autorzy:
J. Kostrzewa, J. Anyszkiewicz, T. Gorewoda, E. Jamroz, J. Charasińska, A. Jakóbik-Kolon, K. Blandhol, A. Y. Guldhav
 
POSTER  17
 
Tytuł posteru: 
Opracowanie, wytworzenie i atestacja nowych matrycowych certyfikowanych materiałów odniesienia dla wybranych stopów metali nieżelaznych – NonFerrousCRMs

Autorzy:
J. Anyszkiewicz, T. Gorewoda, J. Kostrzewa, E. Musielak, S. Kulawik, J. Kalabis, K. Pęcak, I. Maj, S. Kozłowicz, A. Hryniszyn, M. Maleta, K. Krukowski
 
 
POSTER  18
 
Tytuł posteru: 
Metale wysokotopliwe w technologiach przyrostowych
 
Autorzy:
Marcin Lis, Adriana Wrona, Krzysztof Pęcak, Anna Czech, Małgorzata Osadnik, Monika Czerny, Adam Sekuła

POSTER  19
 
Tytuł posteru: 
Ultradrobne proszki kompozytowe na osnowie miedzi o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
 
Autorzy:
Jacek Mazur, Adriana Wrona, Klaudia Pepłowska, Alicja Hryniszyn, Krzysztof Pęcak, Radosław Pawłowski, Bartłomiej Pawłowski, Franciszek Szendera, Olgierd Jeremiasz

POSTER  20
 
Tytuł posteru: 
Próby wytwarzania multidrutów do zastosowań w spawalnictwie oraz druku 3D
Autorzy:
Jarosław Kalabis

POSTER  21
 
Tytuł posteru: 
Proces ciągłego odlewania brązu cynowo-cynkowo-ołowiowego z zastosowaniem wsadu w postaci drobnych złomów miedzi i stopów miedzi
 
Autorzy:
Beata Cwolek, Witold Malec, Anna Brudny, Joanna Kulasa, Barbara Juszczyk, Waldemar Marek, Krzysztof Stolorz, Damian Wróbel, Andrzej Filipowicz

POSTER  22
 
Tytuł posteru:
Nowoopracowane materiały węglowe o ulepszonych właściwościach użytkowych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego

Autorzy:
Anna Brudny, Joanna Kulasa, Barbara Juszczyk, Romuald Wycisk, Paweł Kwaśniewski, Paweł Strzępek, Marek Poręba
 
POSTER  23
 
Tytuł posteru:
Optymalizacja parametrów procesu druku 3D WAAM do wytwarzania elementów z brązów aluminiowych

Autorzy:
Anna Brudny, Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Marcin Maleta, Artur Kawecki
 
POSTER  24
 
Tytuł posteru:
WAAM 3D printing technology of copper based alloys elements

Autorzy:
Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Małgorzata Krystowska, Anna Brudny, Wojciech Burian, Marcin Maleta
 
POSTER  25
 
Tytuł posteru:
RaVeN - Raw Materials Value Chain, Master in Mining Engineering

Autorzy:
Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Piotr Madej, Małgorzata Krystowska, Arkadiusz Kustra, Natalia Kowalska, Sylwia Lorenc, Anna Wiktor-Sułkowska, Juliane Günther, Juraj Janocko, Marcio Tameirao
  
POSTER  26
 
Tytuł posteru:
Uruchomienie linii pilotażowej wytwarzania ekologicznych układów katalitycznych z uwzględnieniem zrównoważonego recyklingu materiałów krytycznych

Autorzy:
Tomasz Dębowski, Karol Koliński, Marcin Karpiński

POSTER  27
 
Tytuł posteru:
Impregnowane materiały grafitowe przeznaczone do produkcji krystalizatorów o zwiększonych właściwościach eksploatacyjnych

Autorzy:
Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz, Wojciech Ściężor, Paweł Strzępek, Barbara Juszczyk, Joanna Kulasa, Anna Brudny, Marek Poręba, Romuald Wycisk

POSTER  27
 
Tytuł posteru:
Impregnowane materiały grafitowe przeznaczone do produkcji krystalizatorów o zwiększonych właściwościach eksploatacyjnych

Autorzy:
Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz, Wojciech Ściężor, Paweł Strzępek, Barbara Juszczyk, Joanna Kulasa, Anna Brudny, Marek Poręba, Romuald Wycisk

POSTER  28

Tytuł posteru:
WEEE-NET: Improving CRMs extraction capacities in RIS WEEE recycling
Autorzy:
Katarzyna Klejnowska, Marta Lewandowska, Witold Kurylak, Kinga Lis

POSTER  29
 
Tytuł posteru:
ReLi-ion: Innovation transfer & B2B collaboration on Li-ion battery recycling
Autorzy:
Katarzyna Klejnowska, Ewa Kolczyk, Marta Lewandowska, Witold Kurylak, Kinga Lis

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

20 maja 2024, poniedziałek
Kraków
GOZ 2024

IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’24).

18 listopada 2024, poniedziałek
CETEF24
CETEF'24

Konferencja

22 listopada 2023, środa
Wrocław
Międzynarodowa Konferencja
"Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych"

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.