ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

GOZ2024
20 maja 2024, poniedziałek

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
zapraszają
na konferencję „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”
20-21 maja 2024r  
Kraków, Hotel „Novotel” Centrum
ul. Kościuszki 5

 
Rejestracja
Uczestnictwo w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 13 maja 2024r., korzystając ze strony: www.sitmn.pl  lub przesłać skan uzupełnionego formularza na adres sitmn@sitmn.pl
 
Konferencja w języku polskim
 
Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • z 1 noclegiem w pokoju jednoosobowym                                             2200 zł + Vat
 • bez noclegu                                                                                            1600 zł + Vat
 • nocleg w pokoju dwuosobowym                                                           2000 zł + Vat

 
Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5,  NIP 954 24 96 108
Bank BNP Paribas  Bank Polska S.A. Warszawa
87 2030  0045  1110  0000  0246  2630
z dopiskiem „GOZ24” + imię i nazwisko uczestnika
 
Sekretariat konferencji:Maria Grzesik, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,    
e-mail: sitmn@sitmn.pltel. 509 210 251,  32 238 05 60
 
 
Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym na serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.   Formularz rejestracyjny


Program Konferencji 


Sesja posterowa

 

PROGRAM KONFERENCJI
 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
zapraszają
na konferencję „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”
20-21 maja 2024r  Kraków, Hotel „Novotel” Centrum
ul. Kościuszki 5

 
Rejestracja
Uczestnictwo w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 13 maja 2024r., korzystając ze strony: www.sitmn.pl  lub przesłać skan uzupełnionego formularza na adres sitmn@sitmn.pl
 
Konferencja w języku polskim
 
Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • z 1 noclegiem w pokoju jednoosobowym                                             2200 zł + Vat
 • bez noclegu                                                                                            1600 zł + Vat
 • nocleg w pokoju dwuosobowym                                                           2000 zł + Vat

 
Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5,  NIP 954 24 96 108
Bank BNP Paribas  Bank Polska S.A. Warszawa
87 2030  0045  1110  0000  0246  2630
z dopiskiem „GOZ24” + imię i nazwisko uczestnika
 
Sekretariat konferencji: Maria Grzesik, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,    
e-mail: sitmn@sitmn.pltel. 509 210 251,  32 238 05 60
 
 
Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym na serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.   Formularz rejestracyjny


Program Konferencji 


Sesja posterowa

 

poniedziałek 20 maja
 
Rejestracja uczestników – 12.00
Obiad – 13.00
 
Godz. 14.30 - otwarcie konferencji
 

 • Barbara Juszczyk – Prezes SITMN, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych
 • Zbigniew Śmieszek  Honorowy Prezes SITMN

 
Sesja I
 

 • Jarosław Piekarski, NCBR – „Perspektywy dla sektora metali nieżelaznych w Horyzoncie Europa w świetle Planu Strategicznego na lata 2025-27 oraz regulacji europejskich: Critical Raw Materials Act, Net-Zero Industry Act oraz Advanced Materials Act.”
 • Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – „Wskaźniki gospodarki
  o obiegu zamkniętym i ich wykorzystanie w programach i projektach UE”
 • Tomasz Skrzypiński, KGHM PM S.A. – „Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Hucie Miedzi „Głogów”
 • Leszek Stencel, ZGH „Bolesław” S.A. – „Gospodarka Obiegu Zamkniętego w ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie"
 • Paweł Rutecki, Gränges Konin S.A. – „Rola recyklingu aluminium w aspekcie obniżania śladu węglowego"
 • Piotr Murias, Wiesław Zelik, Artur Bradecki, ZM „Ropczyce” S.A. – „Wyzwania i kierunki zmian w przemyśle ceramicznych materiałów ogniotrwałych na przykładzie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”
 • Krzysztof Kubacki, EIT Raw Materials „Innowacje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w EIT RawMaterials”
 • Mirosław Buciak, Piotr Uliasz - NPA Skawina Sp. z o.o. – Przewody i kable stosowane w liniach energetycznych jako kluczowy element polityki gospodarki o obiegu zamkniętym”
 • Michał Janosz, Elemental Strategic Metals Aplikacja nowoczesnych technologii Elemental w recyklingu baterii li-ion”
 • Karol Czubajewski, Elemental Strategic Metals „Technologie Elemental w odzysku metali z grupy platynowców – odpowiedź na wyzwania gospodarki metalami strategicznymi i  GOZ”
 • Radosław Kaczorek, Adam Woźniak, Grant Thornton Technology P.S.A.– „Znaczenia zagrożenia cyberbezpieczeństwa dla gospodarki”
 • Paweł Radziszewski– Łukasiewicz-IMN  - "Efektywne wykorzystanie odpadów poprzez analizę i identyfikację surowców mogących zostać poddane procesom metalurgicznym w obiegu zamkniętym."

 
Przerwa kawowa – 16.30 – 17.00
 
Sesja posterowa projektu RenMet - 17.00 - 18.00
 

Sesja posterowa projektu RenMet „Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry” – Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 – który korzysta z dofinansowania o wartości 903 875 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem Programu Small Grant Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. W ramach konkursu pojedyncze podmioty z Polski uzyskały dofinansowanie na projekty badawcze z obszaru badań stosowanych, tj. badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
 
godz. 20:00 kolacja na Rynku Głównym Starego Miasta – Restauracja „Jama Michalika”
to tutaj powstał słynny kabaret „Zielony Balonik oraz narodził się Duch Młodej Polski…
 
wtorek 21 maja
 
Sesja II godz. 9.00 – 11.00 - sesja projektu EcoLoop

 
„Circular&Green Economy – projekty pilotażowe dla Programu Strategicznego” dofinansowany ze środków Dotacji Celowej V naboru przyznanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz

 1. Tadeusz Gorewoda, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Jacek Anyszkiewicz – Projekt Circular & Green Economy – założenia, realizacja i osiągnięcia – Łukasiewicz-IMN
 2. Viktor Sinelnikov1*, Jerzy Witek1*, Andrzej Śliwa1*, Mariusz Borecki2*, Piotr Różański2*, Grzegorz Krawiec3*, Sebastian Kulawik3* – Badania ograniczenia stosowania fluorytu w procesach produkcji stali poprzez zastosowanie surowców z recyklingu – Łukasiewicz-ICiMB1*,  Łukasiewicz-GIT2*, Łukasiewicz-IMN3*
 3. Andrzej Śliwa, Jerzy Witek, Andrzej Cybulski – Opracowanie syntetycznych piasków formierskich dla odlewnictwa na bazie recyklingowych materiałów ogniotrwałych – Łukasiewicz-ICiMB
 4. Justyna Piwowońska, Joanna Białoń –Zintegrowany system recyklingu złomu obiegowego stopu cynku Łukasiewicz-KIT
 5. Jacek Anyszkiewicz, Michał Kubecki*, Andrzej Hryniszyn, Jadwiga Charasińska, Justyna Kostrzewa, Łukasz Kortyka, Łukasz Jaworek, Marta Lewandowska – Wytworzenie jednorodnego materiału złomów PCB – Łukasiewicz-IMN, Łukasiewicz-GIT*
 6. Katarzyna Skrzypczyńska, Kamil Wróbel, Wojciech Tokarz, Dorota Kolasa – Rozwój technologii hydrometalurgicznego odzysku metali z złomów PCB – Łukasiewicz-IChP
 7. Adriana Wrona, Wojciech Głuchowski, Karol Krukowski, Marcin Karpiński, Monika Mitka, Krzysztof Remsak, Jordan Mężyk* – Opracowanie recyclingowej metody wytwarzania proszków do druku 3D, ze szczególnym uwzględnieniem metali krytycznych  – Łukasiewicz‑IMN, Łukasiewicz-ITEE*
 8. Dorota Kopyto, Ewelina  Franczyk*, Grzegorz Benke, Kamila Michalska*, Katarzyna Leszczyńska‑Sejda, Wiesław Próchnik*, Anna Mrożek*, Robert Bicki* – Badania odzysku niklu z przepracowanych katalizatorów i jego ponowne wykorzystanie w procesach produkcji materiałów katalitycznych Łukasiewicz-IMN, Łukasiewicz‑INS*

 
Przerwa kawowa – 11.00 – 11.30

Sesja III godz. 11.30 – 13.00
 

 • Łukasz Skrzypiec, Łukasiewicz–IMN– „Potencjał badawczy Centrum Przeróbki Surowców Mineralnych w świetle odzysku surowców krytycznych i Gospodarki Obiegu Zamkniętego”
 • Krzysztof Rajczykowski, Łukasiewicz–IMN– „Oferta Centrum Ochrony Środowiska Łukasiewicz – IMN w zakresie rozwiązań GOZ dla przemysłu metali Nieżelaznych”
 • Stanisław Pietrzyk, WMN AGH  – „Wychwytywanie CO2 z gazów przemysłowych- walidacja prototypu reaktora CCMS”
 • Wojciech Szymański, Mateusz Węgrzyn, Monika Mitka, Elżbieta Szymańska, Łukasiewicz–IMN– „Recykling drobnokawałkowego złomu aluminiowego w oparciu o proces przeróbki plastycznej”
 • Bogusław Augustyn, Sonia Boczkal, Dawid Kapinos, Joanna Hrabia-Wiśnios, Kamila Limanówka, Elżbieta Szymańska, Łukasiewicz–IMN – „Wysokojakościowe wlewki ze stopów aluminium serii 6xxx na bazie złomu”

 
Sesja IV godz. 13.00 – 14.00– sesja projektu RenMet

Projekt RenMet „Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry” – Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 – korzysta z dofinansowania o wartości 903 875 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem Programu Small Grant Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021 jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. W ramach konkursu pojedyncze podmioty z Polski uzyskały dofinansowanie na projekty badawcze z obszaru badań stosowanych, tj. badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

 1. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Anna Szczyrba-Niemiec, Tadeusz Gorewoda, Andrzej Chmielarz – Projekt Small Grant 2020 – Innowacyjne technologie wytwarzania z odpadów związków renu dla katalizy, elektromobilności, przemysłu lotniczego i obronnego - założenia, realizacja i osiągnięcia – Łukasiewicz-IMN
 2. Dorota Kopyto, Grzegorz Benke, Patrycja Kowalik, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Karolina Goc, Arkadiusz Palmowski, Katarzyna Leszczyńska‑Sejda, Rozwój technologii wytwarzania kwasu renowego(VII) – Łukasiewicz-IMN
 3. Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Mateusz Ciszewski, Katarzyna Leszczyńska‑Sejda, Rozwój technologii wytwarzania renianu(VII) niklu(II) – Łukasiewicz-IMN
 4. Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Grzegorz Benke,  Dorota Kopyto, Alicja Grzybek,  Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Wytwarzanie renianów(VII) wybranych metali z odpadów bateryjnych – Łukasiewicz-IMN
 5. Mateusz Ciszewski, Joanna Malarz, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Patrycja Kowalik, Katarzyna Leszczyńska‑Sejda, Możliwości zastosowania renianów(VII) wybranych metali w układach gromadzących energię – Łukasiewicz-IMN

 
Tytuły posterów projektu RenMet 

 1. Innowacyjne technologie renowe opracowane w ramach projektu RenMet–Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Alicja Grzybek, Grzegorz Benke, Joanna Malarz,  Mateusz Ciszewski, Karolina Pianowska, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Arkadiusz Palmowski, Szymon Orda, Michał Ochmański, Aleksandra Turczyńska, Anna Szczyrba-Niemiec, Andrzej Chmielarz, Tadeusz Gorewoda – Łukasiewicz-IMN

    2. Metody wytwarzania kwasu renowego(VII) z odpadów renowych pochodzących z recyklingu 
        Dorota Kopyto, Patrycja Kowalik, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Karolina Goc, Grzegorz Benke,
        Arkadiusz Palmowski, Mateusz Ciszewski, Katarzyna Leszczyńska‑Sejda – Łukasiewicz-IMN

    3. Badania nad wytwarzaniem renianu(VII) litu– Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Arkadiusz Palmowski,
        Michał Ochmański, Alicja Grzybek, Dorota Kopyto, Grzegorz Benke, Joanna Malarz,
        Mateusz Ciszewski – Łukasiewicz-IMN

   4. Badania nad wytwarzaniem dwuwodnego renianu(VII) manganu– Katarzyna Leszczyńska-Sejda,
       Arkadiusz Palmowski, Szymon Orda, Michał Ochmański, Alicja Grzybek, Dorota Kopyto, Grzegorz
       Benke, Joanna Malarz, Mateusz Ciszewski – Łukasiewicz-IMN

  5. Badania odzysku cynku i renu dla wytwarzania renianów(VII) cynku– Katarzyna Leszczyńska-
      Sejda, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Alicja Grzybek, Joanna Malarz, Mateusz Ciszewski
      – Łukasiewicz-IMN

 6. Wykorzystanie związków renu do otrzymywania proszków stopowych – komponentów
    stosowanych w przemyśle lotniczym i obronnym
– Grzegorz Benke, Katarzyna Leszczyńska-Sejda,
    Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Joanna Malarz, Arkadiusz Palmowski – Łukasiewicz-IMN

 7. Wykorzystanie prądowej techniki membranowej – elektrodializy  do otrzymywania kwasu
    renowego(VII) 
– Patrycja Kowalik, Leszek Mulawa, Michał Ochmański Grzegorz Benke, Dorota
    Kopyto, Szymon Orda, Mateusz Ciszewski, Karolina Pianowska, Karolina Goc, Arkadiusz Palmowski,
    Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda  – Łukasiewicz-IMN

 8. Reniany(VII) niklu(II) i kobaltu(II) w osnowie węglowej w superkondensatorach – Mateusz
    Ciszewski, Joanna Malarz, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Patrycja Kowalik, Katarzyna Leszczyńska
    -Sejda – Łukasiewicz-IMN

 9. Grawimetryczna metoda pomiaru rozpuszczalności renianu(VII) manganu(II) – Szymon Orda,
    Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Joanna Malarz,
    Grzegorz Benke – Łukasiewicz-IMN 

 10. Ekstrakcja cieczowa jako metoda otrzymywania kwasu renowego(VII) i jego związków – Karolina
      Pianowska, Grzegorz Benke, Karolina Goc, Joanna Malarz, Michał Ochmański, Patrycja Kowalik,
      Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Łukasz Hawełek – Łukasiewicz-IMN

11. Badania nad możliwością wykorzystania wytworzonych związków renu w katalizie – Joanna
     Malarz, Grzegorz Benke, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Dorota Kopyto, Patrycja Kowalik, Mateusz
     Ciszewski, Arkadiusz Palmowski, Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Łukasiewicz-IMN

 12. Rozdział kobaltu od niklu z roztworów technologicznych metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej 
      Arkadiusz Palmowski, Michał Ochmański, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-
      Sejda – Łukasiewicz-IMN

 
Inne postery
 

 1. Oczyszczanie renianu(VII) amonu z wykorzystaniem metody jednostopniowej rekrystalizacji– Szymon Orda, Michał Drzazga, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Marcin Lemanowicz*  – Łukasiewicz-IMN, Politechnika Śląska Wydział Chemiczny*

 
Praca jest częścią projektu doktorskiego realizowanego w ramach V edycji Programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez MNiSW

     2. Innowacyjne technologie z obszaru recyklingu opracowywane w ramach projektu EcoLoop 
        Katarzyna Leszczyńska-Sejda1), Dorota Kopyto1), Ewelina Franczyk2), Wojciech Głuchowski1), Jordan
        Mężyk3), Monika Mitka1), Adriana Wrona1), Marcin Karpiński1), Katarzyna Skrzypczyńska4), Jacek
        Anyszkiewicz1), Michał Kubecki5), Justyna Piwowońska6), Andrzej Śliwa7), Jerzy Witek7), Leszek
        Majewski8), Viktor Sinelnikov7), Grzegorz Krawiec1), Mariusz Borecki5), Agnieszka Szczęsna1),
        Tadeusz Gorewoda1), Wojciech Burian1) – Łukasiewicz-IMN1), Łukasiewicz-INS2),
        Łukasiewicz-ITeE3), Łukasiewicz-IChP4), Łukasiewicz-GIT5), Łukasiewicz-KIT6),
        Łukasiewicz-ICiMB7),  Łukasiewicz-WIT8)

 
Circular & Green Economy projekty pilotażowe dla Programu Strategicznego – projekt  realizowany w ramach Dotacji Celowej Łukasiewicza V Nabór
 
 3. Innowacyjna technologia wytwarzania nowych komponentów renu z odpadów pochodzących
    z recyklingu
– Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski,
    Michał Drzazga, Szymon Orda, Grzegorz Benke, Krzysztof Kaleta*, Tadeusz Grabowski*, Filip Pająk*,
    Alicja Skoczylas*, Krystian Gabryel*, Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Łukasiewicz-IMN, Innovator
    Sp z o.o.*

 Projekt NanoRen „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu”, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i NCBR, POIR.04.01.04-00-0008/20.
 
 4. Produkcja wysokiej czystości cynku elektrolitycznego w ZGH „Bolesław” S.A. realizowana przy
     zwiększonym udziale surowców wtórnych 
- Leszek Stencel*, Bogdan Pieczonka*, Jerzy Nowak*,
     Grzegorz Benke, Zbigniew Szołomicki, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Łukasiewicz-
     IMN, ZGH „Bolesław” S.A.*

Pracę zrealizowano w ramach projektu Demonstrator: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży” współfinasowanego ze środków NCBR - nr umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00 (FF/238/10/2016)
 
 5. Innowacyjny odzysk cennych i krytycznych metali z odpadów pochodzących z procesu
    otrzymywania cyku elektrolitycznego 
– Leszek Stencel*, Bogdan Pieczonka*, Jerzy Nowak*, Łukasz
    Zięba*, Zbigniew Szołomicki, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda
    – Łukasiewicz-IMN, ZGH „Bolesław” S.A.*

 Pracę zrealizowano w ramach Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, Innostal, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na mocy umowy o numerze POIR.01.02.00-00-0090/19-00.
 
  6. RaVeN – Raw Materials Value Chain– Joanna Kulasa1, Małgorzata Krystowska1, Piotr Madej1,
   Arkadiusz Kustra2, Sylwia Lorenc2, Anna Wiktor-Sułkowska2, Marta Podobińska-Staniec2,
    Juraj Janocko3, Marcio Tameirao4

 1Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, Poland
2AGH University, al. Mickiewicza 30, 30 059 Kraków, Poland
3Technical University of Kosice, Letná 1/9, 040 01 Košice, Slovakia
4La Palma Research Centre, Avenida Venezuela 19, 38760 Los Llanos de Aridane, Spain
 
 7. Aktualne i przyszłe problemy związane z recyklingiem i zagospodarowaniem złomów ciężkich
   metali nieżelaznych 
– Beata Cwolek, Joanna Kulasa, Anna Brudny, Witold Malec – Sieć Badawcza
   Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

 8. Opracowanie technologii wytwarzania stopu łożyskowego na bazie cyny przeznaczonego do
    napawania warstwy ślizgowej panewek łożyskowych metodą druku 3D WAAM z użyciem
    materiałów wsadowych pochodzących z recyklingu
– Anna Brudny, Beata Cwolek, Marcin Maleta,
    Joanna Kulasa, Witold Malec – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

 
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER (LIDER14/0127/2023).
 
Zakończenie i podsumowanie konferencji
Obiad 14.00
 
 
 


 


 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

20 maja 2024, poniedziałek
Kraków
GOZ 2024

IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’24).

18 listopada 2024, poniedziałek
CETEF24
CETEF'24

Konferencja

22 listopada 2023, środa
Wrocław
Międzynarodowa Konferencja
"Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych"

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.