ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Konferencja Inauguracyjna

20 marca 2019, środa

KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ REINDUSTRIALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI

Konferencja Inauguracyjna

NOWE ROZWIĄZANIA, POSTĘPY I WYZWANIA
W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM METALI NIEŻELAZNYCH

 

Konferencja jest nową formą integracji sił i możliwości polskiego środowiska naukowego i gospodarczego branży metali nieżelaznych oraz instytucji rządowych działających na rzecz gospodarki kraju. Głównym celem konferencji jest prezentacja prac i dyskusja nad logicznym ciągiem celowego procesu badawczego od fazy podstawowej (TRL 1) do fazy wdrożeniowej (TRL 9). Efektem ma być zwielokrotnienie tempa badań i wdrożeń technologii najbardziej gospodarczo i społecznie istotnych zastosowań metali nieżelaznych. Patronami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. Tadeusz Knych - Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej – przew. Komitetu
Prof. Zbigniew Śmieszek - Instytut Metali Nieżelaznych - wiceprzewodniczący
Prof. Paweł Zięba - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN – wiceprzewodniczący
Prof. Maciej Chorowski - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dyr. Mikołaj Moskal - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Dyr. dr Zygmunt Krasiński - Krajowy Punkt Kontaktowy
Prof. Jerzy Łabaj - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Prof. Jarosław Mizera - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Dyr. dr Wojciech Głuchowski - Instytut Metali Nieżelaznych
Prof. Józef Zasadziński - Profesor Honorowy AGH
Prezes Zarządu Ryszard Pregiel - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Prezes Kazimierz Poznański - Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
Wiceprezes Adam Bugajczuk - KGHM Polska Miedź S.A.
Dyr. dr Jakub Siemiński - TELE-FONIKA Kable S.A.
Prezes Marek Kacprowicz – Alumetal S.A.
Prezes Andrzej Łatka – Baterpol S.A.
Prezes Mirosław Indyka - Huta Cynku „Miasteczko Śl.” S.A.
Prezes Bogusław Ochab - Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Prezes Piotr Szeliga – Impexmetal S.A.
Jan Woźniak – Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. Mieczysław Woch - Instytut Metali Nieżelaznych - przewodniczący Komitetu
Prof. Beata Smyrak - Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. Władysław Gąsior - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Prof. Andrzej Kłyszewski – IMN Oddział Metali Lekkich

W ramach konferencji zostaną przedstawione przekrojowe prezentacje obejmujące w ujęciu syntetycznym:
1) najnowsze rozwiązania materiałowe i technologiczne wdrożone w polskich zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych,
2) stan zaawansowania prac przemysłowych w obszarze przetwórstwa metali nieżelaznych oraz
3) wyprzedzające badania na poziomie podstawowym dedykowane dla obszarów gospodarki wykorzystujących metale nieżelazne.

Uzupełnienie konferencji stanowi sesja posterowa, która umożliwi zapoznanie się z szeroko zakrojoną problematyką badawczą prowadzoną przez krajowe jednostki naukowe dla bieżących i perspektywicznych potrzeb polskiej gospodarki.


PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 20 marca

Sesja plenarna (14.30 – 16.00)

1. Otwarcie konferencji - Tadeusz Knych, Dyrektor IMN, Paweł Zięba
2. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
4. Wystąpienie przedstawiciela NCBiR
5. Kierunki badań Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie przetwórstwa metali - T. Knych
6. Kierunki badań Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie przetwórstwa metali -
W. Głuchowski
7. Kierunki badań Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - P. Zięba

Przerwa kawowa (16.00-16:30)

Sesja I
Referaty wprowadzające (16.30 – 18.30)


1. Wyzwania w przetwórstwie metali nieżelaznych w Polsce, J. Zasadziński, AGH-WMN, B. Juszczyk, IMN
2. Narodowe Centrum Badań i Aplikacji materiałów dla elektroenergetyki, T. Knych, AGH -WMN
3. Tematyka przetwórstwa metali nieżelaznych w programach UE Horyzont 2020 i Horyzont Europa , Krajowy Punkt Kontaktowy
4. Przemysł 4.0 w przetwórstwie metali nieżelaznych, M. Benna, VIX AUTOMATION, M. Woch - IMN
5. Nowoczesny system podwieszeń na bazie stopów metali nieżelaznych dedykowany
do kolejowych sieci trakcyjnych - od pomysłu do wdrożenia, P. Kwaśniewski, AGH - WMN
6. Prace nad konstrukcją polskiego sztucznego serca, R. Major IMIM PAN

Kolacja

Czwartek, 21 marca

Sesja II (9.00 – 12.40)

1. Nowoczesne systemy wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej OZE,
A. Mamala, AGH - WMN
2. Technologie elektrochemicznego magazynowania energii w aspekcie wyzwań gospodarki przyszłości, A. Sierczyńska, IMN-CLAIO
3. Niskostratne systemy przesyłu energii elektrycznej, B. Smyrak, AGH-WMN
4. Materiały magnetycznie miękkie do zastosowań w energoelektronice,
A. Kolano-Burian, IMN

Przerwa kawowa (10.20-10.40)

5. Badania inżynierskie w obszarze biomateriałów i inżynierii stomatologicznej,
M. Adamiak, Pol. Śląska
6. Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały - Powierzchnie dotykowe - Aplikacje,
M. Walkowicz AGH-WMN, A. Hryniszyn-Kula, IMN
7. Mikrostruktura i właściwości materiałów odkształcanych w złożonych ścieżkach deformacji do zastosowań biomedycznych, M.Bieda IMiM PAN

Przerwa kawowa (11.40-12.00)

8. Stan nanotechnologii w polskiej gospodarce, J. Mizera Pol. Warszawska
9. Ciekłofazowe metody wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej, B. Juszczyk, IMN
10. Nanokompozyty na osnowie stopów magnezu otrzymywane technologią odlewania tiksotropowego, Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzyńska, IMIM PAN

Przerwa obiadowa (13.00 – 14.30)

Sesja III (14.30 – 18.15)


1. Mikrostruktura i właściwości kompozytów na osnowie aluminium odlewanych in situ wzmacnianych nanocząstkami TiC, W. Maziarz, IMIM PAN
2. Nowe perspektywy metalurgii proszków, A. Wrona, IMN
3. Platerowanie z wykorzystaniem energii wybuchu - zjawiska obserwowane w strefie połączeń, J. Wojewoda-Budka, IMIM PAN

Przerwa kawowa (15.30-15.50)

4. Zastosowanie technologii przyrostowych w różnych gałęziach przemysłu, W.Burian IMN
5. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
w przemyśle lotniczym i innych środkach transportu, K. Żaba AGH–WMN,
B. Płonka, IMN-OML
6. Technologie w przetwórstwie metali nieżelaznych dla przemysłu budowlanego,
B. Płonka IMN-OML, Ł. Wierzbicki IMN, D. Leśniak, AGH - WMN, P. Osuch, AGH-WMN

Kolacja


Piątek, 22 marca

Sesja IV (09.00 - 12.30)

Nowe rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu metali nieżelaznych

1. Zastosowanie miedzi KGHM Polska Miedź S.A. w przetwórstwie i perspektywy rozwojowe,
    P. Kwapisiński, KGHM Polska Miedź S.A.
2. Kable do przesyłu energii elektrycznej z farm wiatrowych, J. Siemiński, Tele-Fonika Kable S.A.
3. Stopy Al-Mg w przemyśle transportowym, P. Rutecki, Huta Aluminium Konin

Przerwa kawowa (10.30-11.00)

Panel dyskusyjny na temat stanu przetwórstwa metali nieżelaznych w Polsce oraz współpracy nauka - przemysł w zakresie realizacji projektów badawczych krajowych
i europejskich

Zakończenie i podsumowanie konferencji
Obiad (12.30)


 

198 KNT

25 lutego 2019, poniedziałek
Jubileusz
UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Jubileusz 65 - lecia SITMN
i Jubileusz 60- lecia pracy zawodowej
Pana profesora Zbigniewa Śmieszka
dla nauki , przemysłu i hutniczej Społeczności metali nieżelaznych

Konferencja Inauguracyjna

20 marca 2019, środa
Kraków
Nowa edycja konferencji pod ogólnym tytułem:

KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ REINDUSTRIALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI


Konferencja Inauguracyjna pt.

NOWE ROZWIĄZANIA, POSTĘPY I WYZWANIA
W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM METALI NIEŻELAZNYCH,

197 KNT

15 listopada 2018, czwartek
197 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna


Wisła, 15-16 listopada 2018r

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.